လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ ...

ေမြးခါစ စကားေျပာၾကသူမ်ား

ေမြးဖြားခါစ စကားေျပာဖူးေသာသူမ်ားမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေ၀ႆႏၱရာ၊ မေဟာသဓာ၊ သိဒၶတၱမင္းသားတို႔ျဖစ္တယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သံုးဦးတို႔ရဲ႕ ေမြးခါစေျပာစကားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ အက်ယ္ေျပာေပးပါမယ္။ 

(၁) ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ မေဟာသဓသုခမိန္ဘ၀တြင္ မယ္ေတာ္၀မ္းမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူခိုက္ သိၾကားမင္းလာၿပီး ဘုရားအေလာင္းေတာ္ရဲ႕လက္ထဲမွာ စႏၵကူးနံ႔သာႏွစ္တုံုးကုိ ထားခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီစႏၵကူးနံ႔သာႏွစ္တုံးကုိ ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ဖြားျမင္လာေသာအခါ မယ္ေတာ္က သားေတာ္ေလးအား “ခ်စ္သား…အဘယ္၀တၳဳကို ယူလာခဲ့သလဲ”လို႔ ေမးျမန္းရာ သားေတာ္က “အို ေမြးမိခင္….ေဆးျဖစ္ပါတယ္” (ၾသသဓံ,အမၼာ)လုိ႔ မေဟာသဓသုခမိန္မင္းသားေလးဟာ ေမြးခါစမွာ စကားေျပာခဲ့တယ္။(သာ တႆ ဟေတၳ ၾသသဓဃဋိကံ ဒိသြာ “တာတ,ကႎ ေတ လဒၶ” ႏၱိ အာဟ။ “ၾသသဓံ, အမၼာ” တိ ဒိေဗၺာသဓံ မာတု ဟေတၳ ဌေပသိ။)

(၂) ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေ၀ႆႏၱရာမင္းဘ၀မွာ မယ္ေတာ္၀မ္းမွ ဖြားျမင္ခါစမွာပင္ လက္်ာလက္ကို ဆန္႔တန္းျဖန္႔ခင္းၿပီး “အမၼ ဒါနံ ဒဒိႆာမိ၊ အတၳိႏု ကိဥၥိ ေတ ဓနံ”လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က “ေမြးမယ္ေတာ္.. မယ္ေေတာ္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဥစၥာ၀တၳဳ ရွိပါသလား။ အလွဴဒါနကို လွဴပါအံ့”လို႔ဆိုၿပီး ဖြားျမင္လာပါတယ္။

(၃) ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူမယ့္ ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဖ၀ါးခုႏွစ္လွမ္း လွမ္းၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ခုႏွစ္ဖ၀ါးေျမာက္ေရာက္တဲ့အခါ ရပ္တန္႔ေတာ္မူၿပီး အေဂၢါဟမသိၼ ေလာကႆ=ငါဟာ လူသံုးပါးမွာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္တယ္။ ေဇေ႒ာဟမသိၼ ေလာကႆ=ငါဟာ လူသံုးပါးမွာ အႀကီးအကဲဆံုးျဖစ္တယ္။ ေသေ႒ာဟမသိၼ ေလာကႆ=ငါဟာ လူသံုးပါးမွာ အခ်ီးမြမ္းအပ္ဆံုး ျဖစ္တယ္။ အယမႏိၱမာ ဇာတိ=ယခု ပဋိသေႏၶတည္ရျခင္းဟာ ငါ့အဖို႔ ေနာက္ဆံုးပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္း ျဖစ္တယ္။ နတၳိဒါနိ ပုနဗၻေ၀ါ=ယခုအခါ ငါအဖို႔ တဖန္ဘ၀အသစ္ျဖစ္ရျခင္း မရွိေတာ့ၿပီလို႔ ေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

Ref: venkawwida.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...