လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ ...

မာရ္နတ္အေၾကာင္း

သိပ္တန္ဖိုးရိွတဲ့ ပို႔စ္ေလးပါ မာန္နတ္ဆိုတာ အခုမွ စံုစံုလင္လင္ သိခြင့္ရတာအက်ဳိးမ်ား၏။

၁-မာရ္ငါးပါးဆိုတာ မာရ္နတ္ငါးေယာက္ကိုေျပာတာလား ??
၂-ဘုရားမရွိေတာ့ေပမယ့္ သိၾကားမင္းတို႔နတ္ျပည္ကို
ဘာလို႔သြားမသိမ္းလဲ ??

၃-ဘိကၡဳနီသာသနာကိုက်ေတာ့ ဘာလို႔ မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာလဲ ??

၄-ဘုရားကို ပရိနိဗၺာန္စံခိုင္းတာ မာရ္နတ္အႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတယ္၊
မာရ္နတ္ေသးေသးေလးတဲ့မာရ္နတ္ႀကီးကသာစံခိုင္းရင္ခ်က္ခ်င္းစံရမွာဆိုတာဟုတ္လား ??

၅-မာရ္နတ္ ခိုင္းလို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာလား၊ ဝက္သားစားလို႔လား ??

၆-မာရ္နတ္အခုဘယ္မွာလဲ ??

၇-မာရ္နတ္ကို ေႏွာင့္ယွက္လို႔မရေအာင္ ဘုရားကဘာလို႔ တန္ခိုးနဲ႔ မတားလဲ ??

၈-ရွင္ဥပဂုတ္ကမာရ္နတ္ကို ဆံုးမတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား ??

မာရ္ရဲ႕အေၾကာင္းေလး အရင္ရွင္းရေအာင္ မာရ္ဆိုတာ မာရဆိုတဲ့ ပါဠိကေနလာတာ မာရဆိုတာ ေသျခင္း၊ ေသေစျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။
မာရ္ဆိုတာ ေသတတ္တဲ့သေဘာ ေသေအာင္သတ္တတ္တဲ့သေဘာကိုေျပာတာ။

☆☆မာရ္ (၅)ပါးကို အက်ဥ္းေလး ေျပာျပမယ္။
***************************************
(၁) ကိေလသမာရ္
(၂) ခႏၶမာရ္
(၃) မစၥဳမာရ္
(၄) အဘိသခါၤမာရ္
(၅) ေဒဝပုတၱမာရ္

☆ ကိေလသမာရ္ ဆိုတာ တစ္ေထာင့္ငါးရာကိေလသာေတြကိုေျပာတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ အစရွိတဲ့ ကိေလသာေတြဟာ စိတ္ကို ပူေလာင္ေစတတ္တယ္၊ ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တယ္၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲေအာင္ ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။
ဒီကိေလသာေတြ ရွိေနသေရြ႕ကေတာ့ သံသရာမွာ တလည္လည္နဲ႔ အျမဲေသေနဦးမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ကိေလသာကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ ခႏၶမာရ္ ဆိုတာ ဒီခႏၶာ ၅ပါးကို ေျပာတာပဲ။ ခႏၶာရွိသေရြ႕ ေသေနဦးမွာပဲ။
ဘယ္ခႏၶာျဖစ္ျဖစ္ ေသေနဦးမွာပဲ။
ေသတတ္လို႔ ခႏၶာ ၅ပါးကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ မစၥဳမာရ္ ဆိုတာ ေသျခင္းတရားပါပဲ။ မရဏကိုေျပာတာေပါ့။
ေသတတ္တဲ့ မစၥဳကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ အဘိသခါၤမာရ္ ဆိုတာ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံေတြကိုေျပာတာ။

ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္မယ္။ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘဝ ေရာက္မယ္။ ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ ေသမွာပဲ။
ေသေစတတ္လို႔ အဘိသခါၤကို မာရ္လို႔ ေခၚတယ္။

☆ ေဒဝပုတၱ မာရ္ဆိုတာ မာရ္နတ္ကို ေျပာတာ။
မာရ္နတ္ဟာ သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က လြတ္မွာေၾကာက္တယ္။
၃၁ဘံု ဘယ္ကိုသြားသြား သူသေဘာက်တယ္။
လြတ္ထြက္သြားမွာေၾကာက္လို႔ လြတ္ေၾကာင္းလုပ္ရင္ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မာရ္နတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ခံရရင္ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။
၃၁ဘံုမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့တယ္။ ဘယ္ဘံုျဖစ္ျဖစ္ ေသမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ေဒဝပုတၱမာရ္နတ္ဟာလည္း မာရ္ပါပဲ။
ဒီေတာ့ မာရ္ငါးပါးဆိုတာကမာရ္နတ္ ငါးပါးကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
မာရ္နတ္ကလည္း ငါးေယာက္မက ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
ဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ မာရ္နတ္ကေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။
၁ ရဲ႕အေျဖ ၿပီးပါၿပီ။
မာရ္နတ္ဟာ နတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အထက္ဆံုး နတ္ဘံုမွာေနတယ္။
နတ္ျပည္ ၆ထပ္ရဲ႕ စည္းစိမ္နဲ႔ သက္တမ္းေလး နည္းနည္းေျပာျပမယ္။

☆စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ဆိုတာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႕ အလယ္မွာရွိတယ္။
ဓတရ႒၊ ဝိရုဠွက၊ ဝိရူပကၡ၊ ကုေဝရဆိုတဲ့ နတ္မင္းႀကီး ေလးပါးက အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
စတုမဟာရာဇ္နတ္ေတြဆိုတာ အလြန္တန္ခိုးႀကီးတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ရွိတယ္။
လူသက္နဲ႔ဆို အႏွစ္ ၉သန္းရွိတယ္။

☆တာဝတႎသာ သူ႔ထက္ပိုၿပီးျမင့္တယ္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ ရွိတယ္။
သိၾကားမင္း ဦးမဃနဲ႔တကြ ၃၃ေယာက္ေသာနတ္မင္းႀကီးတို႔ အုပ္စိုးတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းကေတာ့ ဦးမဃပဲ။ (မာဃမဟုတ္ မဃသာအမွန္)
တျခားနတ္မင္းေတြလည္းရွိတယ္။ နတ္သားတစ္ေယာက္ေတာင္မွ နတ္သမီးအေႁခြအရံ
၅၀၀ ျခံရံၿပီး ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္၁၀၀၀ လူလိုတြက္ရင္ ၃ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။

☆ယာမာကေနစၿပီး ဘံုဗိမာန္ေတြဟာ ေကာင္းကင္ယံမွာတည္တယ္။
ယာမာနတ္ေတြကို ဆင္းရဲျခင္းကင္းေသာနတ္ေတြလို႔ေခၚတယ္။
နတ္ခ်မ္းသာကိုခ်ည့္ သီးသန္႔ခံစားတဲ့နတ္ေတြ။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၂၀၀၀ လူလိုတြက္ရင္ ၁၄ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
နတ္ဘံုတိုင္းမွာ ကိုယ့္ နတ္မင္းႀကီးနဲ႔ကိုယ္ရွိတယ္။
ယာမာ နတ္ျပည္အတြက္ေတာ့ သုယာမနတ္မင္းက အေခါင္နတ္မင္းႀကီးပဲ။
☆တုသိတာနတ္ျပည္ဆိုတာ အလြန္ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းတယ္။
ဘုရားေလာင္းနဲ႔ မယ္ေတာ္ေဟာင္းေတြဒီဘံုမွာ လာျဖစ္ၾကတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းႀကီးက သႏၲဳႆိတနတ္မင္းပဲ။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၄၀၀၀ လူလိုဆို ၅၇ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။

☆နိမၼာနရတိနတ္ျပည္ဆိုတာ ကိုယ့္စည္းစိမ္ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးလို႔ရတယ္။
ေအာက္ကနတ္ျပည္ေတြက ကိုယ့္ကုသိုလ္ကံအလိုက္ ဘံုဗိမာန္ အစရွိသျဖင့္ ရတယ္။
ဒီနတ္ျပည္ကေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးၿပီး ခံစားလို႔ရတယ္။
လိုတာထက္ပိုၿပီးခံစားလို႔ရတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၈၀၀၀ လူလိုဆို ၂၃၀ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
ေက်ာင္းတကာမႀကီး ဝိသာခါ ေသေတာ့ ဒီဘံုကို ေရာက္တယ္။

☆ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္က နတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အျမင့္ဆံုးပဲ။
စည္းစိမ္ကလည္း ကိုယ္တိုင္ေတာင္ဖန္ဆင္းစရာမလိုဘူး။
ကၽြန္အေစအပါးနတ္ေတြက ဖန္ဆင္းေပးတယ္။
သူတို႔က လိုတာထက္ပိုၿပီး ခံစားခ်င္ရင္ေတာင္ သူမ်ားဖန္ဆင္းေပးရတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ လူလို ၉၂၁သန္းအထိ ရွည္ၾကာတယ္။
မာရ္နတ္က ဒီဘံုမွာေနတယ္။ အေခါင္နတ္မင္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
မာရ္နတ္သားပဲ။ အေခါင္နတ္မင္းႀကီးက ဝႆဝတီနတ္မင္းႀကီး သပ္သပ္ရွိတယ္။
မာရ္နတ္ကို စင္ၿပိဳင္လို႔ေတာ့ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္။ သူ႔တပည့္ေတြက မ်ားတာကိုး။
ဗိုလ္ဆိုလည္း သူပုန္ဗိုလ္ပဲဆိုပါေတာ့။
မာရ္နတ္က ပံုထဲကလို ရုပ္ဆိုးဆိုးမဟုတ္ပါဘူး။
ကာမာဝစရနတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အေခ်ာအလွဆံုးနတ္ေတြထဲက တစ္ပါးပါ။
အားႀကီးတဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြ ျပဳခဲ့ဖူးသူပါ။
ဒီေလာက္ဆို မာရ္နတ္က သိၾကားမင္းကို ဘာလို႔ သြားၿပီး မတိုက္ခိုက္ မသိမ္းပိုက္သလဲ
သိေလာက္ၿပီေပါ့ေနာ္။

သူ႔ေနရာေလာက္မွ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမရွိ။ သက္တမ္းမရွည္တဲ့ေနရာကို သူကဘာလုပ္ဖို႔လာသိမ္းမလဲ။ မာရ္နတ္က ဒီေလာက္မအဘူးေလ။
၂ ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီမာရ္နတ္ဆိုတာ သံသရာလြတ္ေၾကာင္းကလြဲရင္ ဘာလုပ္လုပ္ အျမဲအေကာင္းျမင္တယ္။
သံသရာလြတ္ေၾကာင္း လုပ္လို႔ကေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔တားတယ္။
သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္ခ်ိန္မွာလည္း တားခဲ့တယ္။
ဘုရားျဖစ္ကာနီးခ်ိန္မွာလည္း ေလႀကီးမိုးႀကီး ျပာပူမီးနဲ႔ ေမွာင္ႀကီးတစ္တန္
ဓားလွံမႂကြင္း ပစ္ခတ္ခြင္းၿပီး ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ေဘးနားမွာရွိေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္တာနဲ႔ ႀကိဳဆိုမယ့္သူေတြ
ထြက္ေျပးၾကတယ္။
သိၾကားမင္းက ခရုသင္း၊ ျဗဟၼာမင္းက ထီးျဖဴ၊ ပၪၥသိခၤနတ္မင္းက ေဗလုဝေစာင္း။

ကိုယ့္ပစၥည္း ဘယ္နားက်န္မွန္းေတာင္မသိေအာင္ ထြက္ေျပးၾကတယ္။
(တကယ္ေတာ့ ေဗလုဝေစာင္းက မာရ္နတ္ရဲ႕အပိုင္ ဘုရားေလာင္း ၆ႏွစ္လံုးလံုး
အျပစ္လုပ္ရင္ေထာက္ျပၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးတီးဖို႔ ဂ်ဳိင္းၾကားညႇပ္လာတာ။
၆ႏွစ္လံုး အျပစ္တစ္ခ်က္မွ မရွိတဲ့ ဘုရားေလာင္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ေစာင့္ၾကည့္ရင္းက ထြက္က်ေနခဲ့တာ။ ဒါကိုသိၾကားမင္းက ေကာက္ၿပီး ပၪၥသိခၤနတ္မင္းကို
ေပးလိုက္တာ ###
^^^ဒီေနရာမွာက က်မ္းညႇိစရာေတြမ်ားတာရယ္ ပို႔စ္နဲ႔လည္းသိပ္မဆိုင္လို႔ဒီေလာက္ပါပဲ)
သမီးေတာ္ သံုးေယာက္ရဲ႕ အလွအပ၊ အေတြ႕အထိ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ အရက္ေသစာ
မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မရဘူး။
အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာပဲ အရဟတၱဖိုလ္အထြတ္တပ္တဲ့ အာသေဝါတရားတို႔ အျမစ္မက်န္
ဖယ္ရွားၿပီး သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရသြားတယ္။
ဒီေတာ့ သတၱသတၱာဟ ၄၉ရက္ရဲ႕ အလြန္ အ႒မသတၱာဟ အဇပါလေညာင္ပင္ကို
ဘုရားေနာက္တဖန္ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ မာရ္နတ္က အခ်ိဳသပ္နဲ႔ လာေတာင္းပန္တယ္။

အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ အရဟတၱဖိုလ္လည္း တိုင္ပါၿပီဘုရား။
အရွင္ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေတာ့လို႔ လာေတာင္းပန္တယ္။
ဘုရားက ျပန္ေျပာတယ္။
ငါဘုရားမွာ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ္
ေလးပါးတို႔က တရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကို မေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးလို႔ ျငင္းခဲ့တယ္။
မာရ္နတ္စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ျပန္သြားတယ္။
ၾကားကာလေတြမွာ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ဘုရားက မာရ္နတ္အေပၚမွာေရာ က်န္သတၱဝါေတြအေပၚမွာေရာ ေမတၱာထားတယ္။

အေႏွာင့္အယွက္ေတြကို ဂရုမစိုက္ပဲ ဆက္လက္ တရားျပတယ္။
သတၱဝါေတြအေပၚမွာ ကရုဏာထားၿပီး တရားျပတယ္။
မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကို ဥေပကၡာနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။
(မာရ္နတ္ မေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
မလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း ေနာက္မွ ထင္ရွားပါလိမ့္မယ္)
ဘိကၡဳနီသာသနာအတြက္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ
မာရ္နတ္မေႏွာင့္ယွက္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဘိကၡဳနီသာသနာေပၚမွ
ပရိသတ္ ၄ပါးစံုမယ္။ ဒီပရိသတ္ေလးပါးစံုၿပီးမွ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမွာမို႔
မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာပါ။

၃ ရဲ႕ အေျဖၿပီးပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ ၃လ အလိုမွာ တစ္ခါလာေတာင္းပန္တယ္။
အရွင္ဘုရား အ႒မသတၱာဟမွာေျပာခဲ့တဲ့
ငါဘုရားမွာ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ္ ေလးပါးတို႔က
တရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ ္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကို မေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးဆိုတဲ့စကား မွတ္မိပါသလားဘုရား။
ယခုအခါတြင္ အရွင္ဘုရား၌
ပရိသတ္ေလးပါးမွာ ဘိကၡဳပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဘိကၡဳနီပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ ပရိနိဗၺာန္
စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။ဥပါသကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။

ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဥပါသိကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း
ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို
ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။´´´
ဒီလိုမ်ဳိး ျပည္စံုပံုျပၿပီး ပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ ေလၽွာက္တယ္။
ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ လာေလၽွာက္တာ ဒီမာရ္နတ္ပါပဲ။
ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံမယ့္ကိစၥက ဘုရားရဲ႕ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္သူစံခိုင္းလို႔မွလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရဲ႕သက္ေတာ္ဟာ ၈၀အတြင္းကို
ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီ။၈၀ ျပည့္ဖို႔ ၃လပဲ လိုေတာ့တယ္။ ဘုရားရွင္တိုင္းဟာ သက္တမ္းရဲ႕ ၅ပံု ၄ပံုမွာပဲ ပရိနိဗၺာန္စံေလ့ရွိတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပစၧိမသာဝကျဖစ္တဲ့ သုဘဒၵပရဗိုဇ္ကလည္းေနာက္သံုးလေနမွ ဉာဏ္ရင့္မယ္။တရားေဟာလို႔ရမယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ၇လတုန္းက
ေသေလာက္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔
၁၀ လတာထိန္းတာကလည္း ေနာက္သံုးလဆို ျပည့္ၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္စံယူေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါဟာလည္း ျပန္ေပၚေတာ့မယ္။

ျပန္ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔ ျပန္ထိန္းခ်င္လည္းရတယ္။မထိန္းေတာ့ပဲ အႏုပါဒိေသသ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံလိုက္လည္းရတယ္။
အရင္က ဖလသမာပတ္သံုးၿပီး ေရာဂါကိုထိန္းတာဟာ ပစၧိမသာဝကကို
တရားေဟာဖို႔ မမီမွာစိုးလို႔။ အခုကပစၧိမသာဝကကိုတရားေဟာမီတဲ့အတြက္ မထိန္းေတာ့ဘူး ပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မယ္။ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတာ မာရ္နတ္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ဘူး သူကရမဒၵဝေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။
(သူကရမဒၵဝကို ဝက္သားမဟုတ္ေၾကာင္း က်မ္းမ်ားစြာတို႔မွာ
ရွင္းလင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပို႔စ္နဲ႔မဆိုင္လို႔ မေရးေတာ့ပါဘူး)
မာရ္နတ္ကလည္း လာလာေႏွာင့္ယွက္ေနတာ ဒီတစ္ေယာက္တည္းပါ။
ပရိနိဗၺာန္မစံခင္ ၁၀လ အလို (အာယုသခါၤရမလႊတ္ခင္ ၇လ အလို) ကတည္းကပရိနိဗၺာန္စံစရာ ေရာဂါေဝဒနာ ေသြးဝမ္းသြန္မႈ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္တန္ၿပီမို႔ ပရိနိဗၺာန္စံေၾကာင္း သိေလာက္ပါၿပီ။

၄နဲ႔ ၅ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ
[[သူကရမဒၵဝဟာ ေသြးဝမ္းသြန္ေစခဲ့တာမဟုတ္ပဲ
ေသြးဝမ္းသြန္လို႔ ေလ်ာ့သြားတဲ့အာဟာရ၊
ဆုတ္ယုတ္သြားတဲ့ခြန္အားေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးခဲ့တာပါ။
အကယ္၍သာ သူကရမဒၵဝကို ႀကိဳတင္မွီဝဲထားျခင္းမရွိရင္
ေသြးဝမ္းသြန္ၿပီးခ်က္ခ်င္းေတာင္ပရိနိဗၺာန္စံသြားႏုိင္ပါတယ္။
ခုေတာ့ သူကရမဒၵဝရဲ႕အာဟာရက
ကုသိနာရံုအထိေျခက်င္ႂကြသသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။
သူကရမဒၵဝကို သံုးေဆာင္မိလို႔ အာဟာရရွိၿပီး ေနႏုိင္တာကို သူကရမဒၵဝေၾကာင့္ေသြးဝမ္းသြန္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။
ဒီသူကရမဒၵဝဟာ ဘုရားမျဖစ္ခင္ အာဟာရျဖည့္တင္းတဲ့ သုဇာတာရဲ႕ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းလိုပဲအက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ]]

ဒီေတာ့ အေၾကာင္းစံုညီေနၿပီျဖစ္တဲ့ေနာက္ ၃လကို ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မွာျဖစ္လို႔မာရ္နတ္က ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ လာေလၽွာက္ခ်ိန္မွာ ဘုရားက -မာရ္နတ္ေရ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမယ့္
ကိစၥမွာ မင္းေၾကာင့္ၾကစိုက္မေနနဲ႔ေတာ့
ေနာက္ ၃လေနရင္ ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့မယ္။
ဒီလိုေျပာၿပီး အာယုသခါၤရကို ိုလႊတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။
ဒီလို အာယုသခါၤရကို လႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းၾကက္သီးေမြးညႇင္း
ထေလာက္ေအာင္ ေျမငလ်င္အႀကီးအက်ယ္လႈပ္တယ္။
မိုးေတြခ်ဳန္း လၽွပ္စီးေတြ လက္တယ္။
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နီးကပ္ၿပီမို႔
ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္တဲ့ ပီတိနဲ႔ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူပါေသးတယ္။

ဥဒါန္း --
ေလာကသံုးဘံု အလံုးစံုကို အကုန္သိျမင္ ဘုရားရွင္သည္ အက်ဳိးတရား အစားစား၏ ျဖစ္ပြားရာလည္းျဖစ္ထေသာ အသစ္တဖန္ ဘဝကိုစီမံတတ္သည္လည္း ျဖစ္ထေသာ ခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္ေသာ မဟဂၢဳတ္ကံကိုလည္းေကာင္း မဂ္အရဟတၱ ရတံုးကပင္ လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ သူရဲေကာင္းႀကီးသည္ စစ္ဝတ္တန္ဆာကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိသႏၲာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေသာကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီ။

#လကၤာ ။ ။ မုနိ ထြဋ္တင္ ဘုရားရွင္သည္ မ်ားျဖင္အခ်ိဳး အမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ေကာင္းဆိုးႏွစ္ျပင္ ေပးစြမ္းအင္ကို ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာလွလွ ခ်ိန္၍ရသည့္ တုလမည္ျငား ကာမာဝစရကံ တရားကိုလည္းေကာင္း ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္စြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္မႈ အေၾကာင္းျပဳ၍ အတုလမည္ျငား မဟဂၢဳတ္ကံတရားကိုလည္းေကာင္း ။မဂ္ အရဟတၱ ရတုန္းကပင္
လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့၍ တကယ့္စစ္ပြဲ ႏုိင္ေအာင္ႏႊဲသည့္ သူရဲေခါင္အုပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕တုပ္ စစ္ဝတ္ အားလံုးခၽြတ္သို႔ ဝဋ္ကိေလသာ အျဖာျဖာကို ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး အားလံုးၿပီးသည္ .....
ေအးႀကီး ေအးရၿပီ တကား။
ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးသလိုပဲ မာရ္နတ္ကလည္း ေပ်ာ္ၿပီး
ထြက္သြားတယ္။ဒီ ၃လအတြင္းမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔
အရွင္ေမာဂၢလာန္ အဂၢသာဝကႀကီး ၂ပါးေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကပါတယ္ည အရွင္ေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ အခါတပါးက
တစ္ကိုယ္တည္း ေနေနတုန္း မာရ္နတ္က ဝမ္းထဲကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။

မေထရ္ျမတ္ဝမ္းက မသာမယာျဖစ္လာလို႔ အစာအာဟာရေၾကာင့္လားဆိုၿပီး
လမ္းထေလၽွာက္တယ္။ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔လည္း ၾကည့္တယ္။
ဒီေတာ့မွ မာရ္နတ္ဝင္ေနတာသိၿပီး မာရ္နတ္ကို ထြက္ခိုင္းတယ္။
မာရ္နတ္က ငါ့ကိုျမင္သြားၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းထဲက ထြက္လာရတယ္။
တန္ခိုးျပင္းထန္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕စကားကို အာခံဖို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။
အျပင္ထြက္ၿပီးခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ကိုယ္ေဖ်ာက္ရပ္ေနတယ္။
အရွင္ေမာဂၢလာန္က မင္းကို ငါျမင္ရေသးတယ္လို႔ေျပာၿပီး
ဒီမယ္မာရ္နတ္ ငါလည္း အရင္ကမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။
ဒီေတာ့မာရ္နတ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။
ငါ့ရဲ႕နာမည္က အဲ့ဒီတံုးက ဒုႆီလို႔ေခၚတယ္။
အဲ့တုန္းက ငါ့ႏွမဟာ အခု မင္းအေမပဲ။
ဒီေတာ့မင္းနဲ႔ငါဟာ တူအရီးေတာ္တယ္။

ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ မာရ္နတ္ သူ႔ဦးေလးမွန္းလည္းသိသြားေရာ
ႏွလံုးသားက ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းသြားတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာမွ မေထရ္ျမတ္က ငါမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္း
ဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကိုေစာ္ကားခဲ့လို႔ စုတိျပတ္ေႂကြေသလြန္တဲ့အခါ
အဝိစိငရဲကို က်ဆင္းခံခဲ့ရတယ္။ မင္းလည္း ဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကို
ဆက္ၿပီးျပစ္မွားေႏွာင့္ယွက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ငါ့တုန္းကလိုပဲ
အပယ္က်လိမ့္မယ္လို႔ ရွင္းျပလိုက္တယ္။
မာရ္နတ္ အသိတရားဝင္သြားတယ္။
သူဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ ငရဲက်မွာလည္းေၾကာက္လာတယ္။
သူမွားခဲ့သမၽွကိုလည္း ေနာင္တရလာတယ္။
သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က မလြတ္ေအာင္သူႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကို
ေနာင္တရၿပီး အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕တရားတိုတိုေလးနဲ႔ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္
ရေလာက္ပါရဲ႕နဲ႔ သာဝကေဗာဓိဉာဏ္မယူေတာ့ပဲ။
သတၱဝါေတြကိုပါ သံသရာဝဋ္က ေခၚထုတ္ႏုိင္တဲ့ သမၼာသေမၺာဓိဆုကို ပန္ခဲ့တယ္။
ၿပီးေတာ့သူေနတဲ့ ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ပါရမီေပါင္းမ်ားစြာျဖည့္က်င့္ၿပီး ေလာကသတၱဝါေတြကို ဘုရားတစ္ဆူအေနနဲ႔
ေခ်ခၽြတ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။
လက္ရွိေတာ့ ဝႆဝတီနတ္ျပည္မွာပါ။
၆ ရဲ႕ အေျဖၿပီးပါၿပီ။

ဘုရားကမာရ္နတ္ကို မေႏွာင့္ယွက္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘာလို႔တစ္ခုခု မလုပ္သလဲကို သိေလာက္ပါၿပီ။
သူ႔ဦးေလးေဟာင္းက ဆံုးမမွ ရမွာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
တန္ခိုးနဲ႔ဆံုးမရင္ မာစ္နတ္က မႏုိင္မွန္းသိလည္း သူခ်ကိုယ္ခ်ကြာဆိုၿပီး
ျပန္ခ်ေနရင္ အက်ဳိးယုတ္မွာ စိုးတာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
ဘုရားဆုပန္မယ့္ ဆႏၵျဖစ္ဦးမယ့္ ဥပနိႆယကို ျမင္တာက တစ္ေၾကာင့္
စတာေတြေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကို ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ဥေပကၡာေတြနဲ႔
သည္းခံခဲ့တာပါ။
၇ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ။

မာရ္နတ္ကိုအရွင္ေမာဂၢလာန္ဆံုးမႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရွင္ဥပဂုတ္ဆံုးမတယ္ဆိုတာလံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရွင္ဥပဂုတ္ဆိုတာ
မဟာယာန အႏြယ္ဝင္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။
၈ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီတစ္ခါက စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးကို ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နတ္တစ္ပါးက လာေလၽွာက္ဖူးတယ္။

အရွင္ဘုရား အာယုသခါၤရလႊတ္ပါေတာ့ ဘုရားတဲ့
ဆရာေတာ္ႀကီးက မလႊတ္ဘူးကြာဆိုၿပီးေငါက္ထုတ္လိုက္ေတာ့
သတၱဝါေတြေတာ့ အကၽြတ္တရားရၾကလိမ့္ဦးမယ္ကြာဆိုၿပီး
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျပန္သြားတယ္တဲ့။
ဆရာေတာ္ႀကီးေဘးနားက တပည့္ေတြက အဲ့ဒါမာရ္နတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာေတာ့
ဆရာေတာ္ႀကီးက အဘိညာဥ္နဲ႔ လိုက္ၾကည့္ၿပီးျပန္ေျပာတယ္။
မာရ္နတ္မဟုတ္ဘူးကြ။ ေအာက္ကနတ္ေသးနတ္မႊားေလးပါပဲ
မာရ္နတ္ႀကီးက လိမၼာေနပါၿပီကြာ တဲ့

ကိုးကားေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ား>>>>>

(၁) မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ
(၂) မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မဟာဗုဒၶဝင္
(၃) က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဇိနတၳပကာသနီ
(၄) တည္ေတာဆရာေတာ္ရဲ႕ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား
(၅) စြန္းလြန္းအေမးအေျဖမ်ားနဲ႔
(၆) ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ တကၠသိုလ္အဘိဓမၼာေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားပူေဇာ္သူ >> အကုသလပုတၱ
ႏွလံုးသား အာဟာရမွ ကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားနွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား မိဘ  ဆရာ
ဤစာအားက်မ္းျပဳစုသူအေပါင္းအမ်ားဖတ္ရႈ႕နိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအားလုံးကိုစ
်ာန္ရဲ လက္ဆယ္ျဖာ ထိပ္မွာမိုး၍ရွစ္ခိုးကန္ေတာ့ပါ၏

ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ကေလးပ်ဳိးေထာင္နည္း

အစၥေရး လူမ်ဳိးလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ကမၻာ႔ေရွးအက်ဆံုုးေသာ လူမ်ဳိးထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။
သမိုုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိနိပ္ခံရၿပီး တိုုင္းျပည္ေပ်ာက္ဆံုုးသြားတဲ့အထိ ဆံုုးရံူးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးကိုု ကမၻာမွာ ဥာဏ္ပညာအေကာင္းဆံုုးလူမ်ဳိးလိုု႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ကမၻာတခြင္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး လူဦးေရ ၁၄.၂ သန္းရိွပါတယ္။ ကမၻာ႔လူဦးေရရဲ့ ၀.၂%ရိွတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးဟာ....

ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ၂၀ ရာစုုအတြင္း ႏိူဘယ္ဆုရွင္မ်ားရဲ့ ငါးပံုုတစ္ပံုု ၊
အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ ၾသဇာအရိွဆံုးသူမ်ားစာရင္းထဲက ၅၀% ၊
အေမရိကန္ နာမည္အႀကီးဆံုးေသာ ပါေမာကၡေတြထဲမွာ ၃၀% ၊
အေမရိကန္ စာေပ၊ ေတးဂီတ၊ ျပဇာတ္ေလာက မွာ ၆၀%၊
ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား စာရင္းထဲမွာ ၅၀%၊
Forbes စာရင္းအရ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုုးေသာ ပုုဂၢိဳလ္ ၄၀ ထဲမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးက ၁၈ ဦး တို႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးျဖစ္ၾကသလိုု၊ သမိုုင္းမွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားၾကတဲ့ အိုုင္စတိုုင္း၊ ကားလ္မတ္စ္၊ တာအုိ၀င္ စသည္တို႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးျဖစ္ၾကပါတယ္။

သုေတသနအရ ဒီလိုုေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအားလံုုးထဲမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ရဲ့ မိသားစုနီတိနဲ႔ ကေလးျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားဟာ အဓိကက်တယ္လိုု႔ဆိုုပါတယ္။ သူတိုု႔ဘာေတြကိုု တန္ဖိုုးထားလို႔ ကေလးမ်ားကို ဘယ္လိုုသင္ၾကားပ်ဳိးေထာင္ၾကပါသလဲ။


၁။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ရပ္တည္ အားကိုုးေစျခင္း
ေကာင္းမြန္တဲ့ ကေလးပညာေရးဟာ တိုုးတက္မူ အားလံုုး ၊ ေကာင္းက်ဳိးအားလံုုးရဲ႔ အေျခခံျဖစ္တယ္လိုု႔ ဂ်ဴးတိုု႔က ယံုုၾကည္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ေတြးေခၚမူနဲ႔ ကိုုယ့္ကိုုကိုု ရပ္တည္ႏိုုင္မႈ၊ မိမိကိုုယ္ကိုု အားကိုုးတတ္မႈကိုု အေလးထား ပ်ဳိးေထာင္ပါတယ္။ ကေလးကိုု အခ်စ္လြန္ကဲတာမ်ဳိး၊ ပိုုးေမြးသလိုု ေမြးတာမ်ဳိးကိုု လံုုး၀ဆန္႔က်င္တယ္။ သူတိုု႔စကားပံုုတစ္ခုုက ဒီလိုုဆိုုပါတယ္။ “ ၅ ႏွစ္ကေလးဟာ သင့္ရဲ႔ အရွင္သခင္၊ ၁၀ ႏွစ္ကေလးဟာ သင့္ရဲ့ကြ်န္၊ ၁၅ ႏွစ္ကေလးဟာ အေဖနဲ႔တန္းတူျဖစ္သြားၿပီ” တဲ့။ ဆိုုလိုုတာက ၅ ႏွစ္ကေလးဆိုရင္ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး ခ်စ္မယ္။ ပ်ဳိးေထာင္မယ္။ ၁၀ က်ရင္ သူႏိုုင္တဲ့၀န္ကိုု ထမ္းခိုုင္းမယ္။ မိဘမ်ားက သူႏိုုင္သမွ် အခ်ိန္ရရင္ရသလိုု ခိုင္းရမယ္။ ၁၅ ႏွစ္က်ရင္ ကိုုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္တတ္ေစရမယ္။

၂ ။ စာအုပ္ခ်စ္တဲ့ဓေလ့
ကေလးမ်ားသိတတ္ခါစအရြယ္မွာပဲ ဂ်ဴးမိသားစုမ်ားဟာ ပ်ားရည္တစ္စက္ တို႔ထားတဲ့ က်မ္းစာအုုပ္ကိုု ကေလးအားနမ္းရံႈ႕ေစပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ စာအုပ္ဟာ အလြန္ခ်ဳိၿမိန္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္သက္စရာ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း သိေစတဲ့ သေဘာပါ။ ဂ်ဴးမိသားစုုတိုုင္းလိုုလိုု စာအုုပ္စင္ထားရိွၿပီး စာအုုပ္စင္မ်ားကိုု ေခါင္းအံုးဘက္မွာ ထားရပါတယ္။ စာအုပ္ဆိုုတာ ခ်စ္ရံုတင္နဲ႔ မၿပီးဘဲ ေလးစားရတဲ့သေဘာပါရိွပါတယ္။ သူတို႔ကိုုသူတိုု႔လည္း စာအုုပ္ခ်စ္တဲ့လူမ်ဳိးလိုု႔ တင္စားၾကတယ္။ သုေတသန စာတမ္းအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အထက္ ဂ်ဴးကေလးမ်ားဟာ တစ္လအနည္းဆံုး စာအုုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ၿပီးတယ္လိုု႔ဆိုပါတယ္။

၃။ ဥာဏ္ပညာကိုု အေလးထားတတ္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း
ဂ်ဴးမိသားစုထဲမွာ ကေလးမ်ားနည္းနည္းအသိရိွလာၿပီဆိုုရင္ မိခင္ျဖစ္သူက ဒီလိုေမးျမန္းေလ့ရိွတယ္။ “တကယ္လို႔ သားရဲ့အိမ္က မီးေလာင္သြားတယ္၊ ပစၥည္းေတြလည္း ဘာမွမက်န္ေအာင္ အလုခံရတယ္။ သားဘာကိုုယူၿပီးထြက္ေျပးမလဲ” တဲ့ ၊ ကေလးက ေရႊတိုု႔ ၊ ေငြတိုု႔ ေျဖဆိုုရင္ မိခင္က ျပန္စဥ္းစားအံုုး၊ အဲဒီပစၥည္းဟာ အေရာင္မရိွဘူး၊ အန႔ံအရသာလည္း မရိွဘူးလိုု႔ ျပန္ေျပာေလ့ရိွပါတယ္။ သားက “ ဥာဏ္ပညာ” လိုု႔ ေျဖဆိုုႏိုုင္တဲ့ အထိ မိခင္က တစ္ျဖည္းျဖည္း လမ္းေၾကာင္းေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ဆီက ပညာေရႊအိုုး လူမခိုး နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က ကေလးေတြ သူဘာသာသူသိေစတာမ်ဳိးမဟုုတ္ပဲ မိဘနဲ႔ဆရာမ်ားက တိုုက္ရိုုက္ေျပာျပတာမ်ားေနပါတယ္။

၄။ စာအုပ္အမ်ားႀကီးကို ၀န္တင္ထားတဲ့ “လား” မျဖစ္ပါေစနဲ႔
စာတအားဖတ္ေတာ့ ဒီစကားပံုု ေပၚေပါက္လာတယ္လိုု႔ ယူဆရပါတယ္။ ကေလးမ်ားကိုု ငယ္ငယ္ကတဲက စာဖတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးၾကတယ္။ ၿပီးရင္ စဥ္းစား တတ္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကပါတယ္။ သူတိုု႔အယူအဆအရ ဖတ္မွတ္ေလ့လာျခင္းဟာ အတုခိုုးျခင္းတစ္မ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ျခင္း၊ ကိုုယ္ပိုင္အျမင္ရိွျခင္းနဲ႔ အသစ္ဖန္တီးတတ္ျခင္းသည္သာ အဓိကက်တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ။ ဗဟုုသုုတ ၾကြယ္၀ၿပီး ဘာမွမလုုပ္တတ္တဲ့သူကိုု စာအုုပ္ကိုု၀န္တင္ထားတဲ့ “ လား” လိုု႔ စကားပံုနဲ႔ ခိုုင္းႏိႈင္းထားပါတယ္။

၅။ ေတြးေခၚျခင္းဆိုုတာ သံသယနဲ႔ အေျဖတိုု႔ ပူးေပါင္းၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာပါ။
ဒါလည္းသူတိုု႔ရဲ့ နာမည္ႀကီးစကားပံုုပါ။ မိဘစကား၊ ဆရာစကားအပါအ၀င္ ဘယ္သူေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သံသယ အရင္၀င္ခုိင္းပါတယ္။ သံသယ၀င္မွပဲ အေျဖမွန္ထြက္တဲ့သေဘာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဆီက ေျပာတဲ့အတိုုင္း နာခံမွ လိမၼာမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ကြဲလြဲပါတယ္။

မိဘမ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ဖို႔ တင္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ႏိုုင္ၾကပါေစ။

Ref: WeChat
;Sayar Aung Ko Latt

ကမာၻေက်္ာ အေမဇုန္ျမစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


အေမဇုန္ျမစ္ဟာ ေတာင္အေမရိကတုိက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံမွ စတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းကာ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာထဲသုိ႔ စီးဝင္သြားပါတယ္။
ဂါရာနာ ၊ အီေကြေဒါ ၊ ဗင္နီဇြဲလား ၊ ဘုိလီးဗီးယား ၊ ဘရာဇီး ၊ ကုိလံဘီယာ နဲ႔ ပီရူး ႏုိင္ငံေတြကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းပါတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဘရာဇီးသိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ တုိင္းတာမႈအရ အေမဇုန္ဟာ ႏုိင္းျမစ္ထက္ ၆၅ မုိင္ ပုိရွည္ေၾကာင္းသိခဲ့ရၿပီး wiki မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ႏုိင္းျမစ္သာ အရွည္ဆုံးလုိ႔ လက္ခံေနၾကဆဲပါ။
အေမဇုန္ျမစ္ ဟာ Ucayali-Apurímac ျမစ္မ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာတဲ့ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စြတ္စုိတဲ့ရာသီေတြမွာ အေမဇုန္ျမစ္ရဲ႕ အက်ယ္ဆုံးေနရာဟာ မုိင္ေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။
အေမဇုန္ျမစ္ကို ျဖတ္ၿပီးေဖာက္ထားတဲ့ တံတားမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အေမဇုန္ျမစ္ပုိင္း အမ်ားစုဟာ လမ္းေတြ ၿမဳိ႕ေတြနဲ႔ မနီးစပ္ပဲ မုိးသစ္ေတာေတြထဲမွာပဲ ရွိေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
အေမဇုန္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ဟာ ဘရာဇီးက Manaus ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁.၇သန္း ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိပါတယ္။
ကြဲျပားျခားနားတဲ့ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ အေမဇုန္ျမစ္ထဲမွာ ရွင္သန္ေနပါတယ္။
ဆိတ္လုိ တိရစာၦန္ေလးေတြကုိ အေကာင္လုိက္ၿမဳိႏုိင္တဲ့ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေျမြအမ်ဳိးအစား အန္နာကြန္ဒါေျမြႀကီးေတြဟာလည္း ဒီျမစ္ထဲမွာပဲ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ ပန္းေရာင္လင္းပိုင္ေတြလည္း ဒီျမစ္ထဲမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
ကမာၻေပၚက စုစုေပါင္း ေရခ်ဳိရဲ႕ ၂၀% ကုိ အေမဇုန္ျမစ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻ႔ေရထုထည္အမ်ားဆုံးျမစ္ျဖစ္ၿပီး စကၠန္႔တုိင္းတြင္ ေရကုဗမီတာ ၂သိန္းေက်ာ္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။
ကမာၻက အေမဇုန္ ဟု သိထားေသာ္လည္း ဘရာဇီးတြင္ Solimões လုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္။

from thutazone

အမ်ိဳးသားသုက္ပိုးတြင္ ကေလးရႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ငါးမိနစ္အတြင္းဖုန္းျဖင့္စမ္းသပ္ႏိုင္မည္

အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးတို႔ သားသမီးရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္ႏိုင္မည့္ တန္ဖိုးအနည္းဆံုး အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေသာ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ စမ္းသပ္မႈကို အမ်ိဳးသားတို႔၏ သုက္ပိုးျဖင့္ ငါးမိ္နစ္အတြင္း အေျဖေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Science Translational Medicine ဂ်ာနယ္ သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆး႐ံုမ်ားသို႔သြားၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အစား အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အိမ္မွာပင္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ငါးေဒၚလာခန္႔တန္ေသာ ပလတ္စတစ္ခြက္ထဲသို႔ သုက္ပိုးကိုထည့္ၿပီး ဖုန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ကာ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သုက္ပိုးသည္ ကေလးရႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုျခင္းကို ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက ေဒၚလာ ၂၅၀ ခန္႔ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ 3D ပရင္တာႏွင့္ ထုတ္ထားေသာ စမ္းသပ္ ပလတ္စတစ္ခြက္အပါအဝင္ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ငါးေဒၚလာခန္႔သာ ကုန္က်ၿပီး ငါးမိနစ္အတြင္း မိမိ ကိုယ္တိုင္ အေျဖသိႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တြင္ေရးသားထားသည္။

ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ စက္ႀကီးမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးစရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္း ျပႆနာကို Stigma ကုမၸဏီက Analyser ဟုအမည္ေပးထား သည့္ စမ္းသပ္ပစၥည္းေလးမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Analyser ဟုေခၚသည့္ ပလတ္စတစ္စမ္းသပ္ပစၥည္းေလးထဲသို႔ အမ်ိဳးသား သုက္ရည္အနည္းငယ္ထည့္သြင္းၿပီး ဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္လွ်င္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာေဆာ့ဖ္ဝဲက ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သုက္ပိုးအေရအတြက္မ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အေျဖထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ သန္စြမ္းေသာ ပိုးမ်ား၏ လႈပ္ရွားေနပံုမ်ား ကိုလည္း ဗီဒီယိုျဖင့္ ဖုန္းထဲတြင္ ျပသေပးေနမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား ကေလးရႏိုင္စြမ္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသည့္ ယင္းပစၥည္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဘရစ္ဟမ္အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဒါက္တာ ဟာဒီ ရွာဖီအီႏွင့္အဖြဲ႔က တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စမ္းသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားအရ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိက်မွန္ကန္စြာ အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တြင္ေရးသားထား သည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေဆး႐ံုသို႔လာၿပီး သုက္ပိုးမ်ားကိုစစ္ေဆးရာ၌ ရွက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ အိမ္သံုးစမ္းသပ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ တီထြင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဟာဒီက ေျပာၾကားသည္။

from: Maukkha.org

ခ်င္အင္ပါယာက တာရာကုိတာ စစ္သည္ေတာ္မ်ား

ဒီလုိအံမခန္းတဲ့ စစ္သည္ေတာ္ေတြဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွီအန္းၿမဳိ႕မွာရွိတဲ့ ပထမဆုံးတရုတ္အင္ပါယာရဲ႕ ခ်င္ဧကရာဇ္ Qin Shi Huang ရဲ႕ ဂူသခၤ်ဳိင္းမွာရွိပါတယ္။


ခ်င္မင္းဆက္ရဲ႕ အင္အားႀကီးမားပုံကိုေဖာ္ျပတဲ့အေနနဲ႔ Terracotta Army ေတြကို ရြံ႕ေတြနဲ႔စီမံဖန္တီးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္မ်ား ၊ သူရဲေကာင္းမ်ား ၊ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပုံ ၊ စစ္ယာဥ္မ်ား အစရွိတာေတြကို ဖန္တီးထားခဲ့တာပါ။ ဒီလုိဖန္တီးရာမွာ အလုပ္သမားေပါင္း ၇သိန္းေက်ာ္ကုိ သုံးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဧကရာဇ္ေသဆုံးတဲ့အခါ အရုပ္ေတြကုိပါ တစ္ပါတည္းျမဳပ္ႏွံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ခ်င္ဧကရာဇ္ရဲ႕ ဂူဗိမာန္အနီးမွာ ေရတြင္းတူးရာကေန ဒီရုပ္တုေတြကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘီစီ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ ခ်င္မင္းဆက္လက္ထက္က ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံေတြကို ဒီရုပ္တုေတြမွာျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၇ခုႏွစ္မွာ UNESCO မွာ ကမာၻယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တူးေဖာ္ရရွိတဲ့ေနရာမွာပဲ ျပတုိက္အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။ ဒီေနရာကိုေရာက္ရင္ စစ္သားရုပ္တုေပါင္း ၈၀၀၀ေက်ာ္ ၊ ျမင္းစစ္သည္ေပါင္း ၅၂၀ေက်ာ္ နဲ႔ ျမင္းရထားေပါင္း ၁၅၀ ကိုေတြ႔ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

from သုတဇုန္

စာ႐ြက္စာတမ္း အမ်ဳိးအစားေတြအေၾကာင္း


စာ႐ြက္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြ အမ်ားအျပား ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီလို ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ သံုးပံုသံုးနည္းေတြကို ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ Bond - သေဘာတူညီခ်က္ကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ ေငြေပးေခ်ရမယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူညီထားတာကို ဘြန္းထိုးထားတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေကာ္လို ကပ္တာ၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ၊ စုစည္းထားတာ၊ အင္အား၊ အရာ၀တၳဳ စတာေတြကိုလည္း လို႔ ေခၚပါတယ္။ verb ႀကိယာ အေနနဲ႔လည္း သံုးလို႕ရပါတယ္။
၂။ Certificate - တစ္စံုတစ္ခု မွန္ကန္ေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေၾကာင္း၊ ေႂကြးၿမီ ႐ွိေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းကို သက္ေသခံလက္မွတ္လို႕ ေခၚပါတယ္။ ႀကိယာပံုစံကေတာ့ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည္ certify ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ Charter - ပဋိညာဥ္^ငွားရမ္းျခင္း ဆိုတာကေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြ၊ အခြင့္အေရး ေတြကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၿပီး စာနဲ႔ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အာမခံခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ေရယာဥ္ ေလယာဥ္ကို တစ္စင္းလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ငွားရမ္းတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ငွားရမ္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္လို႕ သုံးႏုိင္ပါတယ္။
၄။ Compact - စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း ႐ွိပါတယ္။
၅။ Constitution - အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ ႏိုင္ငံသား ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္မ်ိဳးပါ။ ႏိုင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဥပေဒေတြ မူေတြ လို႕လည္း အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ ဥပေဒေတြလို႕လည္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု တည္ေထာင္ပံုလို႕လည္း ဆိုလိုပါတယ္။
၆။ Contract - ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ကန္ထ႐ိုုက္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ၊ အဖြဲ႕ေတြ အၾကား ဥပေဒအရ လိုက္နာေစႏိုင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လိုမ်ိဳး သေဘာတူညီခ်က္ကိုယ္တိုင္ကိုလည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႕ လည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရဆိုရင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ဦးကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖို႕ အစီအစဥ္ ကို ဆုိလိုပါတယ္။
၇။ Convenant - ပဋိညာဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းေႏွာင္မႈ႐ွိတဲ့ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ ကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႕ ကုစားတဲ့ လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေခၚပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးျပဳလုပ္တယ္လို႕လည္း အဓိပၸာယ္ရတယ္။
၈။ Diploma - ဒီပလိုမာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ တကၠသိုလ္ကေန သင္တန္းတစ္မ်ိဳး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ မွတ္တမ္းတစ္မ်ိဳးကို ဆိုပါတယ္။ အသံုးနည္းတဲ့ အျခားအဓိပၸာယ္ေတြကေတာ့ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူး ဒါမွမဟုတ္ အခြင့္အေရး တစ္ခုခု ေပးတဲ့ စာရယ္၊ တရား၀င္ စာ႐ြက္စာတမ္း ဆိုတာေတြဘဲ ဖစ္ပါတယ္။
၉။ Guarantee - အာမခံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဒါမွမဟုတ္ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စာနဲ႔ေရးသား ထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ ၾကာ႐ွည္ခံမႈ ဒါမွမဟုတ္ အရည္အေသြးကို အာမခံတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးတဲ့သူလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ေပးတယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။
၁၀။ Guaranty - Guarantee နဲ႔ အဓိပၸာယ္တူပါတယ္။ အျခားအဓိပၸာယ္အေနနဲ႔ အေႂကြးဆပ္ျခင္း၊ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ကတိက၀တ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္း (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) တုိ႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ေပးတယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။
၁၁။ License - လိုင္စင္ျဖစ္ပါတယ္။ လိုင္စင္ေပးေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း ဒါမွမဟုတ္ အျခားပစၥည္းကို ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ကိုလည္း ဆိုလိုတယ္၊ မူပိုင္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္ပစၥည္း မွတ္ပံုတင္ ပိုင္ဆုိင္သူက အျခားသူထံကို အခြင့္အေရးအားလံုး ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိဳ႕အ၀က္ကို ေပးအပ္ျခင္းကိုလည္း ဆိုလိုတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတယ္လို႕ ဆိုလိုတယ္။ အႏုပညာ ပံုစံေတြ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကေန ေသြဖည္တာကိုလည္း ဆိုတယ္။ အဲဒီထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕တဲ့ အဓိပၸာယ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဆိုတယ္။ အတိအက်အားျဖင့္ တာ၀န္မဲ့ လုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ လုပ္ေဆာင္တာကို ခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ (ေနာက္အဓိပၸာယ္နဲ႔ဆိုရင္ licentiousness လို႕လည္း ေခၚတယ္။)
၁၂။ Passport - ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းကို ၀င္ေရာက္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ခြာဖို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီး ပစၥည္းေတြ ပို႕တယ္၊ ယူေဆာင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခရီးသြားခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ တင္စားၿပီးေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ဖို႕ စြမ္းႏိုင္ေစတာ တစ္ခုခုကို ဆိုပါတယ္။
၁၃။ Pledge - ကတိခံ၀န္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ မလုပ္ပါဘူးလို႕ ကတိခံ၀န္ခ်က္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႕ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ေႂကြးၿမီအတြက္ အာမခံခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အာမခံပစၥည္းကိုလည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အဲဒီလို ကတိက၀တ္ ဒါမွမဟုတ္ ကန္ထ႐ိုုက္စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူညီျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၁၄။ Surety - အာမခံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ Guarantee အာမခံခ်က္၊ Pledge ကတိခံ၀န္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ Certainty ေသခ်ာမႈ၊ Confidence ယံုၾကည္ရမႈ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ဒါမွမဟုတ္ အာမခံခ်က္ရဲ႕ အေျခခံလို႕လည္း ဆိုပါတယ္။
၁၅။ Warrant- လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိယာအေနနဲ႔ အာမခံျခင္း၊ ေၾကညာေျပာဆိုျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Via : Myanmar-Network

ဇီဝပရင္တာျဖင့္ လူသားအေရျပားအတုထုတ္

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ အေရျပားအစားထိုးရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရင္တာကို ဇီဝအေရျပားထုတ္ႏိုင္သည့္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး အေရျပားတုတစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Biofabrication ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မက္ဒရစ္တကၠသိုလ္မွ Carlos III ဟုအမည္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ BioDan Group ကုမၸဏီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီးေနာက္ အေရျပားတုကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

3D ပရင္တာမ်ားျဖင့္ အရာအားလံုးကို စေကးကိုက္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္ႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ ဇီဝပရင္တာ (Bioprinter) တစ္မ်ိဳးကို လူသားတို႔၏ အေသြးအသားမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ပကတိအေရျပားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီဝမင္ (Bio-ink) ဟုေခၚသည့္ မင္တစ္မ်ိဳးကို ပလာစမာ (plasma)၊ ပ႐ိုတိန္း (proteins)၊ အေရျပားဆဲလ္ႏွင့္ အျခား ဇီဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ကြန္ပ်ဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အေရျပားအတုကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လူသား၏ ပ်က္စီးသြားသည္ ဆဲလ္အေရအတြက္ ပမာဏအလိုက္ ကြန္ပ်ဴတာက တြက္ခ်က္ၿပီးမွ လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္း အေရျပားကိုတည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ ဖရန္စစၥကို ကာနီဇိုကေျပာၾကားသည္။

Collagen ဟုေခၚသည့္ အေရျပားတုသည္ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္သည့္အျပင္ စုတ္ၿပဲျခင္းလည္းမရွိ ခံႏိုင္ရည္ရွိကာ မူလအေရျပားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရာတြင္လည္း ပိုၿပီး ျမန္ဆန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

အေရျပားအစားထိုးရန္အတြက္ လုပ္ၿပီးသား အေရျပားမ်ားကို ႀကံဳသလို အစားထိုး၍မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရျပား အစားထိုးရန္ လိုအပ္သည့္သူထံမွ ဆဲလ္ကို ဦးစြာထုတ္ရေၾကာင္း၊ ဆဲလ္မ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ေမြးျမဴ ထားၿပီးမွ အတုကို ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အစားထိုးနိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဇီဝပရင္တာျဖင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အတုထုတ္ခ်ိန္ကိုပင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ အခိ်န္ယူ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Carlos III အဖြဲ႔ကေျပာၾကားသည္။

တိုရြန္တိုတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကလည္းလူနာ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆဲလ္မ်ားျဖင့္ အေရျပားအတုထုတ္ျခင္းကို ဇီဝပရင္တာအားအသံုးျပဳကာ စမ္းသပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း New Atlas သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...