လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ ...

သဘာ၀ေဘးရန္ကို စမတ္ဖုန္းနဲ႔ေက်ာ္မယ္

"သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို စမတ္ဖုန္း နည္းပညာနဲ႔ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ"

၁။ အေရးႀကီးေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အလြတ္မွတ္ထားပါ။ (သို႔) စာရြက္ေပၚတြင္ မွတ္ထားပါ။
မိမိ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အေဝးေရာက္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစေသာ အေရးႀကီးခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းႏုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အလြတ္မွတ္သားထားပါ။ သို႔မဟုတ္ စာရြက္တစ္ခုေပၚတြင္ ခ်ေရးကာ မွတ္သားထားၿပီး ပိုက္ဆံအိတ္ကဲ့သို႔ေသာ အလြယ္တကူ ရယူႏုိုင္သည့္ ေနရာတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားပါ။ သဘာဝအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ပင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေပမည္။

၂။ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏုိင္ မည့္သူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သီးသန္႔စာရင္း ျပဳစုထားပါ။
အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္မည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မိိမိဖုန္း၏ contact ထဲတြင္ သီးသန္႔ group တစ္ခုဖြဲ႕ထားပါ။ အနီးအနားမွ မိတ္ေဆြမ်ားသာမက နယ္ေဝးမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါ။ ထုိ႔ျပင္ လူနာတင္ယာဥ္၊ မီးသတ္၊ ရဲစခန္းတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါ။ ဤသို႔မွတ္ သားထားျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ကို အလြယ္တကူ ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး အကူအညီမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။

၃။ ဖုန္းအားသြင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္တြင္ မိမိဖုန္းဘက္ထရီတြင္ အားအလံုအေလာက္ ရွိဖို႔လိုပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Power Bank, Solar Charger, Car Charger စသည္တို႔ကို ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ဘက္ထရီအားကို ေခၽြတာရပါမည္။ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း၊ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Wifi, Bluetooth တို႔ကို ပိတ္ထားျခင္း၊ ဖန္သားျပင္ ေတာက္ပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း၊ Background apps မ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းစေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဘက္ထရီေခၽြတာရာ၌ အလြန္ကို အက်ဳိးရွိေပမည္။

၄။ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထား ကတ္ျပားမ်ားကို ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ ေက်ာင္းသားကတ္၊ အာမခံကတ္စေသာ အေရးႀကီးသည္ ကတ္ျပားမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုကတ္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားပါက ကတ္ျပန္ေလွ်ာက္ရာတြင္ အလြန္အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္လာမီ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ ကတ္ျပားမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ေသခ်ာစြာ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ထားပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ Dropbox, Google Drive တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ Cloud Storage မ်ားတြင္ သိမ္းထားပါ။

၅။ Offline ေျမပံုတစ္ခုကို ေဆာင္ထားပါ။
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရာတြင္ ေျမပံုသည္လည္း လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခ ုျဖစ္ေပသည္။ မိမိေမြးရာဇာတိတြင္ ေရာက္ရွိေနပါက ျပႆနာ သိပ္မရွိေသာ္လည္း အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါက ေျမပံုသည္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေရွးကကဲ့သို႔ စာရြက္ေပၚတြင္ ဆြဲထားေသာ ေျမပံုမလိုအပ္ေတာ့ပါ။ မိမိဖုန္းႏွင့္ ေျမပံုၾကည့္ႏုိင္ေပၿပီ။ All-in-one Offline Maps (Play.google.com/store/apps/details?id= net.psyberia.offlinemaps) ကဲ့သို႔ေသာ app မ်ားကို install လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေျမပံုမ်ားကို အသံုးလိုသည့္ အခါတြင္ အင္တာနက္ ဖြင့္စရာမလိုဘဲ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

၆။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ စာတို (SMS) ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ပါ။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားအျပားသည္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို အေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိအခါ မုိဘုိင္းကြန္ရက္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးကာ ဆာဗာ down သြားတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာတိုေပးပို႔မႈသာ ျပဳလုပ္ပါ။ မျဖစ္မေန ဖုန္းေခၚရမည္ ဆိုလွ်င္လည္း တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကိုသာေျပာပါ။ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို ပိုမိုဝန္ပိေစေသာ အြန္လုိင္းဂိမ္း ကစားျခင္း၊ ဗီဒီယိုမ်ား ေဒါင္းလုပ္ဆြဲျခင္း၊ Video Call ေခၚဆိုျခင္း မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားရပါမည္။

၇။ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ FM ေရဒီယိုသတင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။
FM ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ားကို စမတ္ဖုန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နားၾကပ္ (earphone) ေတာ့ ရွိရပါမည္။ FM ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားမွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

၈။ အြန္လုိင္းလူမႈ ကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးခ်ပါ။
Facebook, Twitter စေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္လည္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားကို ပံုမွန္တင္ဆက္ေပးေနေသာ Page မ်ား၊ Group မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားျခင္းျဖင့္ မုန္တုိင္းသတင္း၊ ေျမငလ်င္သတင္း၊ ေရႀကီးသည့္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးစေသာ စာသားအနည္းငယ္ပါသည့္ Post ကို တင္လိုက္႐ံုျဖင့္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ားကို မိမိေဘးကင္းေၾကာင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အသိေပးႏုိင္ပါသည္။

၉။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္မည့္ Website မ်ားတြင္ သတင္းရယူပါ။
ေအာက္ပါ website မ်ား၊ Facebook Page မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။
(၁) ျမန္မာ့မိုးေလသဝႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာန
ဤ website သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ website ျဖစ္သည္။ ဌာနမွထုတ္လႊင့္ေသာ မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ Website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပံုမွၿမိဳ႕မ်ားကိုေထာက္၍ ထိုၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္အတြက္ လက္ရွိမိုးေလဝသ အေျခအေနကို သိရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မုန္တိုင္းသတင္း၊ ေျမငလ်င္သတင္း၊ ဆူနာမီသတင္း၊ ေရႀကီးသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ website သို႔ မသြားလိုပါကလည္း ဌာန၏ တရားဝင္ Facebook Page ျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/dmhmoezalanaypyitaw တြင္ သတင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈ ႏုိင္သည္။
(၂) Disaster Alert Network -ubAlert
ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကို ရရွိႏုိင္ေသာ website ျဖစ္သည္။ မိမိ email ကို register လုပ္ထားပါက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပို႔ေပးသည္။ မိမိသတိေပး ခ်က္ရယူလိုေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္သတိေပးခ်က္ အဆင့္ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားႏုိင္သည္။
(၃) U Tun Lwin Facebook Page
မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ (MCCW) ၏ တရားဝင္ Facebook Page ျဖစ္သည္။ မိုးေလဝသ သတင္းမ်ား၊ မုန္တုိင္းသတင္းမ်ား၊ အသိပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။
(၄) Myanmar Disaster Information Facebook Page
လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ေရေဘးသတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးေနေသာ Facebook Page တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း Facebook သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေကာင္းႏုိးရာရာ Post မ်ားကိုလည္း Share ေပးထားေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စံုစံုလင္လင္ ရရွိႏုိင္မည့္ Facebook Page တစ္ခု ျဖစ္သည္။
၁၀။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ရာတြင္ အသံုးဝင္မည့္ Android app မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Android App မ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရာ၌ အသံုးဝင္မည့္ app မ်ား ျဖစ္သည္။
(၁) Myanmar Alerts
Mobile Reader မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ app ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးသည့္ app ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း notification bar တြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။
(၂) Moezala
Arkar Aung မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ app ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးေလဝသ အေျခအေန၊ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ မိုးေရခ်ိန္၊ ျမစ္ေရအေျခအေနဟူ၍ ေခါင္းစဥ္မ်ား ခြဲထားေပးေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သတင္းရယူႏုိင္သည္။
(၃) Natural Disaster Monitor
တစ္ကမ႓ာလံုး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ ေပးထားသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Global Disaster Alert and Coordination System (www.gdacs.org) မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမပံုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကမ႓ာ့ေဒသ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္သည္။
(၄) Emergency Button (SOS)
မိမိအႏၲရာယ္ တစ္ခုခုေတြ႕ ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ "Help" Button ကို ႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိလက္ရွိ ေရာက္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ message (ဥပမာ-ကူညီပါဦး) ကို မိမိသတ္မွတ္ေပးထားေသာ contact မ်ားသို႔ sms အလိုအေလ်ာက္ ပို႔ေပးမည့္ app ျဖစ္သည္။ မိမိေရာက္ရွိသည့္ ေနရာကိုသိရန္ GPS ဖြင့္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ Home Screen တြင္ Help Button ကို Widget အေနႏွင့္ ထားထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးဝင္မည့္ app ျဖစ္သည္။
(၅) In Case of Emergency -ICE Lite
မိမိ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ အေလးခ်ိန္၊ အရပ္အျမင့္၊ ေသြးအမ်ဳိးအစား၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိမရွိ စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ေသာ app ျဖစ္သည္။ မိမိသတိေမ့ေနခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားလာေရာက္ ကယ္ဆယ္သည့္အခါ မိမိ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ App ကို password ရထားေသာ lock screen မွတစ္ဆင့္ပင္ ဖြင့္ႏုိင္သည္။
(၆) Tiny Flashlight + LED
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ကာ ေမွာင္မည္းေနခ်ိန္တြင္ ဖုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကင္မရာမီး (သို႔) ဖန္သားျပင္အလင္းေရာင္ကို ဓာတ္မီးကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ၍ ရေစမည့္ app ျဖစ္သည္။ Morse code, police light ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေမွာင္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အခ်က္ျပရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
(၇) Myanmar First Aid
Arthurmyanmarapk creation မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ app ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ blog မွ First Aid guideline မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ၍ ကုိးကားပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ App ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Internet Journal

အလွဘုရင္မ ကလီယိုပါထရား

ကလီယိုပါထရားသည္ (Cleopatra) ေရွးေခတ္ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ အီဂ်စ္ဘုရင္မျဖစ္သည္။ ထူးျခားစြာလွပေသာ အဆင္းအဂၤါျပည့္စံုသည့္ဘုရင္မျဖစ္သျဖင့္ထိုေခတ္ကအထူးခၽြန္ဆံုး ဘုရင္ႏွစ္ပါးအား သူ၏ ရူပါရံုေက်ာ့ကြင္းသို႔ သက္ဆင္းေစ၍ သူေစသမွ်က္ို တသေ၀မတိမ္း ျပဳလုပ္ေပးၾကရေသာ အေျခသို႔ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကလီယိုပါထရားကို ႏိုင္းျမစ္ ေဒသေျမြေဟာက္မ-ဟူ၍ ေခၚၾကေလသည္။

ကလီယိုပါထရားမွာ အီဂ်စ္ေသြးမပါ။ မက္ဆီဒိုနီးယန္းႏွင့္ ဂရိေသြးေႏွာသည့္ အဆက္အႏြယ္၀င္ ဘုရင္မျဖစ္သည္။ သူသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ၁၁-ဆက္ေျမာက္ ေတာ္လမီ ဘုရင္ႀကီး၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၅၁-ခုႏွစ္တြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရင္ႀကီး ကံကုန္ေသာအခါ ၁၇-ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမီးေတာ္ ကလီယိုပါထရားႏွင့္ ၁၀-ႏွစ္အရြယ္ရွိ သားေတာ္ ၁၂-ဆက္ေျမာက္ ေတာ္လမီမင္းသားတို႔သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို တြဲဖက္၍ အုပ္စိုးခဲ့ၾကသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံ၍ သံုးႏွစ္အၾကာ ေမာင္ေတာ္ဘုရင္ငယ္ႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔သည္ ကလီယိုပါထရားကို နန္းခ်၍ တိုက္ထုတ္လိုက္ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာမဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်ဴးလယပ္ဆီဇာသည္ ပြန္ပီကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္လ်က္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ အယ္လယ္ဇျႏၵီးယားျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိလာခိုက္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ကလီယိုပါထရားသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ကို ေကာ္ေဇာတြင္ထည့္၍ လိပ္ေစျပီးေနာက္ ဆီဇာဘုရင္၏ေရွ ႔ေမွာက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ၀င္ေလသည္။
ထိုစဥ္က အသက္ ၂၀-ခန္႔သာရွိေသး၍ အလွေသြးတက္ၾကြေနေသာ ကလီယိုပါထရားက ထီးနန္းျပန္ရေရးအတြက္ ကူညီေဖးမရန္ ဆီဇာဘုရင္ကို ျဖားေယာင္းေတာင္းပန္ေလသည္။ စစ္သားပီပီ တည္တည္ႀကီးေနေလ့ရွိေသာ ၅၂-ႏွစ္အရြယ္ ဆီဇာဘုရင္ႀကီးသည္ အလွဘုရင္မ ကလီယိုပါထရား၏ ညြတ္ကြင္းမွလြတ္ေအာင္ မေရွာင္တိမ္းႏိုင္ဘဲ အလွဘုရင္မ၏ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရေလေတာ့သည္။

ဆီဇာသည္ ကလီယိုပါထရားအား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ တဦးတည္းေသာ ဘုရင္မအျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ရန္သူမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္သုတ္သင္ေပးသည္။ ကလီယိုပါထရားသည္ ွဆီဇာဘုရင္ႀကီးႏွင့္ ေပါင္းသင္း၍ ဆီဇာရြန္းအမည္ရွိ သားတေယာက္ရရွိ၏။ ဘီစီ ၄၆-တြင္ ဆီဇာ ေရာမသို႔ျပန္သြားေသာအခါ ကလီယိုပါထရားလည္း လိုက္ပါသြားသည္။ ဘီစီ ၄၄-တြင္ ဆီဇာလုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ကလီယိုပါထရားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

ကလီယိုပါထရား၏ ရူပါရံုေက်ာ့ကြင္းသို႔ ဒုတိယသက္ဆင္းလာေသာ ေရာမအာဇာနည္ႀကီးမွာ မတ္အန္တိုနီ ျဖစ္သည္။ မတ္အန္တိုနီသည္ ရန္သူမ်ားတို ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္လ်က္ အေရွ႔ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္လာသည္။ တားဆပ္ျမိဳ႔သို႔ေရာက္လာေသာအခါ ကလီယိုပါထရားအား ရန္သူအားေပးသူအျဖစ္ စြပ္စြဲ၍ ထိုအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေခ်ပရန္ ဆင့္ေခၚေလသည္။

ကလီယိုပါထရားသည္ ဗီးနပ္နတ္သမီးကဲ့သို႔ လွပစြာ၀တ္ဆင္ျပီးလွ်င္ မတ္အန္တိုနီထံသို႔ ၀င္ေရာက္ေလသည္။ ကလီယိုပါထရား၏ အလွဒဏ္ကို မခံႏိုင္ရွာေသာ မတ္အန္တိုနီသည္ အျပစ္သေဘာျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ကိုပင္ ေမ့ေပ်ာက္လ်က္ အယ္လယ္ဇျႏၵီးယားျမိဳ႔အေရာက္ ကလီယိုပါထရား၏ေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားေလေတာ့သည္။

အန္တိုနီဘုရင္ႀကီးသည္ ကလီယိုပါထရားႏွင့္ အတူ အယ္လယ္ဇျႏၵီးယားျမိဳ႔တြင္ တႏွစ္ခန္႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ျပီးေနာက္ ေရာမျမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားေလသည္။ အန္တိုနီသည္ တြဲဖက္အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေအာ့ေတးဗီးယန္းႏွင့္ ပိုမိုစည္းလံုးမိေစရန္ ေအာ့ေတးဗီးယန္း၏ႏွမႏွင့္ လက္ဆက္လိုက္သည္။ ကလီယိုပါထရားမွာ မတ္အန္တိုနီႏွင့္ ေပါင္းသင္းရရွိလာေသာ အျမႊာေမာင္ႏွမကို ေမြးဖြားခဲ့၏။ အန္တိုနီသည္ ေလးႏွစ္ခန္႔အၾကာ၌ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ၍ ကလီယိုပါထရားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးေနျပီး ေရာမႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးကို ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနေတာ့သည္။

ေအာ့ေတးဗီးယန္းသည္ ႏွမေတာ္အား စြန္႔ပစ္သြားသည့္ အန္တိုနီကို လက္စားေခ်လို၍ တေၾကာင္း၊ ဆီဇာရြန္း၏ ရန္စြယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသည္ကတေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ မတ္အန္တိုနီအေပၚ စစ္ေၾကညာသည္။ ဘီစီ ၃၁-တြင္ အက္ရွမ္ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲ၌ အန္တိုနီႏွင့္ ကလီယိုပါထရားတို႔၏တပ္မ်ားကို အႏိုင္ရရွိေလသည္။ ကလီယိုပါထရားသည္ သူ၏သေဘၤာတပ္ကို ရုပ္သိမ္း၍ အလက္ဇျႏၵီးယားျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ေျပးေလသည္။ မတ္အန္တိုနီသည္ မိမိကုိယ္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္သျဖင့္ ကလီယိုပါထရား၏ လက္ေပၚမွာပင္ အသက္ေပ်ာက္သြားေလသည္။

ကလီယိုပါထရားသည္ ေအာ့ေတးဗီးယန္းအား မိမိ၏ရူပါရံုျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။ မိမိအား သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ေရာမဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ အရွက္ခြဲမည္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၃၈-ႏွစ္အရြယ္ ကလီယိုပါထရားသည္ မိမိတြင္ အသင့္ေဆာင္ထားေသာ ေျမြေပြးငယ္အား မိမိ၏ရင္ကို ကိုက္ေစျပီးလွ်င္ အသက္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ေအာ့ေတးဗီးယန္းသည္ ဆီဇာႏွင့္ ရထားခဲ့ေသာ ဆီဇာရြန္းကိုလည္း ကြပ္မ်က္လိုက္ေလသည္။ ေျမြေဟာက္သတၱ၀ါသည္ အဆိပ္ျပင္းထန္သျဖင့္ အကိုက္ခံရသူတိုင္း အသက္ဆံုးရႈံးၾကရသည္။ ထို႔အတူ ကလီယိုပါထရား၏ အလွယမက္သည္ ေယာက်္ားတိုင္းအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျပီး ၄င္း၏အလွမာယာ ေက်ာ့ကြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသူကို အလြတ္မေပးဘို႔ သူ႔ဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာၾကရသည္ျဖစ္၍ ကလီယိုပါထရားကို ေျမြေဟာက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

The Express Times
ကိုးကား
ဦးျမင့္ေစာ (သမိုင္းပါေမာကၡ၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)

သမီးရွိေသာ ဖခင္မ်ားသိထားရန္ ၁၃ ခ်က္

ကြ်န္ေတာ္မွာ သမီး၄ေယာက္နဲ႔ သားတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။
ကေလးေတြရွိၿပီး မိန္းကေလးသမီးေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ရတာ မလြယ္ဘူးလို႔ အမ်ားကထင္ၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တခါမွ စိတ္ထဲမွာေတာင္ မေတြးမိခဲ့ပါ။ မိသားစုနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုးေနရတာကိုပဲ စိတ္ထဲမွာ ေပ်ာ္လွပါတယ္။ သမီးေတြကို ဒီေန႔ထက္ မနက္ၿဖန္ ပိုၿပီးခ်စ္လာတာပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အားလံုးကိုမသိပင္မဲ့ သမီးေတြကို ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္လာတဲ့ ၁၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြက ၁၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။

၀၁. သမီးေတြက ဖခင္ရဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းကို အၿမဲတမ္းလိုလားၾကတယ္။
ပစၥည္းကို ဝယ္ေပးတာ၊ သင္ၾကားေပးတာထက္ ဖခင္ၿဖစ္သူထံမွ အခ်စ္ကိုလိုလားၾကပါတယ္။သင့္အၿပင္ ဖခင္အၿဖစ္နဲ႕ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ မရွိပါ။
ဖခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သမီးေတြကို ခ်စ္တယ္ဆိုေသာအေၾကာင္း ေၿပာဖို႔ ဝင္မေလးပါနဲ႕။

၀၂. သမီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ခင္ပြန္းေလာင္းဆိုတာ အေဖနဲ႕တူေနတတ္တယ္။
သမီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ခင္ပြန္းေလာင္းဆိုတာ အေဖၿဖစ္သူနဲ႕ တူေနတတ္ပါတယ္။ သမီးေတြက အေဖနဲ႕တူေသာသူကသာ ကိုယ္နဲ႕ကိုက္မည့္သူလို႔ ခံယူထားသူေတြမ်ားပါတယ္။

၀၃. သမီးေတြနားေထာင္ေသာသီခ်င္းကို နားေထာင္သင့္တယ္။
သမီးေတြနဲ႕ ကားအတူတူစီးေသာအခါ သူတို႕နားေထာင္ေနေသာသီခ်င္းကို အေဖၿဖစ္သူကလည္း ေလးေလးစားစားနားေထာင္သင့္ပါတယ္။
ဒါမွသာလွ်င္ အခုဘာသီခ်င္းက ေခတ္စားေနလဲဆိုတာကို သိရမွာၿဖစ္သလို သူတို႕နဲ႕လည္း အတူတူေပ်ာ္ႏုိင္မွာပါ။

၀၄. အေမၿဖစ္သူကို ဆက္ဆံပံုကို အၿမဲၾကည့္ေနၾကပါတယ္။
သမီးေတြကိုပဲ ဂရုစိုက္ေနယံုနဲ႔ေတာ့ မၿပီးပါ။ အေမၿဖစ္သူကိုေကာ ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးေပး ဆက္ဆံေနရဲ႕လားဆိုတာကို ဂရုၿပဳပါ။
သူတို႔က မိခင္ကိုု ဂရုတစိုက္မရွိတဲ့ ဖခင္ကိုမုန္းတတ္ပါတယ္။

၀၅. သမီးေတြ ၾကီးၿပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် အၿမဲအတူရွိေနပါေစ။
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ၾကီးၿပင္းလာတာနဲ႔အမွ် ဖခင္ၿဖစ္သူနဲ႔လည္း စကားေတြနည္းလာတတ္ပါတယ္။ 
မိန္းကေလးသဘာဝ အလွအပ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာေၿပာင္းလဲမူေတြကို အေၾကာင္းၿပၿပီး ဖခင္ၿဖစ္သူက မေရွာင္သြားရန္လိုအပ္ပါတယ္။

၀၆. အားကစားကိုလည္း မေမ့ေစပါ။
မိန္းကေလးၿဖစ္တာေၾကာင့္ အားကစားထက္ လွတဲ့အက်ီေလးေတြ အလွၿပင္ပစၥည္းေလးေတြ စာဖတ္ဖို႔ဘက္ကို အားထားၾကပင္မဲ့လည္း အားကစားဆိုတာလည္း မေမ့ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

၀၇. အမွတ္တရေလးေတြကို လုပ္ဖို႕မေမ့ပါနဲ႔။
အမွတ္တရကိစၥေလးေတြဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ မိသားစု အမွတ္တရၿဖစ္ေစဖို႕ သမီးေတြနဲ႕အခ်ိန္ကိုေပးပါ။
ေမြးေန႔မွာ ခရီးထြက္တာတို႔၊ ေသာၾကာေန႔ညမွာ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္တာတို႕လုပ္ဖို႔သင့္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီးသံုးၿပီး အမွတ္တရၿဖစ္ရန္ လုပ္ဖို႔မဆိုလိုပါ။

၀၈. သမီးေတြကို အၿပင္ေလာကအေၾကာင္းကို္လည္း သင္ၿပဖို႔ မေမ့ပါနဲ႕။
အရာရာဟာ ၿဖစ္ပ်က္ေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥေတြဟာ မိသားစုအတြင္းမွာပဲ ၿဖစ္ပ်က္ေနတာမဟုတ္ပဲ အၿပင္ေလာကၾကီးနဲ႕လည္း သက္ဆုိင္ေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္းၿပဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၀၉. သမီးရဲ႕ ပဲြေလးေတြကိုလည္း သြားရန္ ဝင္မေလးပါနဲ႕။
သမီးကေက်ာင္းရဲ႕ပဲြေလးေတြမွာ ကတာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တေနရာကပါဝင္တယ္ဆိုရင္ ဖခင္ၿဖစ္သူအေနနဲ႕ ဝမ္းေၿမာက္ဝမ္းသာ သြားၾကည့္ေပးလိုက္ပါ။

၁၀. သမီးအတြက္ အခ်ိ္န္ေပးပါ။
အလုပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား အိမ္ၿပန္ေရာက္ရင္ေတာ့ ဖုန္းၾကည့္ၿပီး၊ TVၾကည့္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းေနတာထက္ သမီးနဲ႔လည္း စကားေၿပာဖို႔မေမ့ပါနဲ႕။

၁၁. ဆံပင္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ လက္သည္းညွပ္တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္ေပးပါ။
၁၀၀မွာ ၉၉ ၾကိမ္က မိခင္ၿဖစ္သူက အားလံုးကို လုပ္ေပးပင္မဲ့ ဖခင္ၿဖစ္သူကလည္း ကူညီေပးသင့္ပါတယ္။

၁၂. စိတ္ေကာင္းထားရန္ သင္ေပးပါ။
ဘာသာေရးအရပဲၿဖစ္ၿဖစ္ မိသားစုရယ္လို႔ၿဖစ္လာၿပီဆိုရင္ သူတပါးအေပၚမွာ မဟုတ္တာကို မလုပ္ရေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာကို သင္ေပးပါ။

၁၃. မသိခ်င္ေယာင္မေဆာင္ပါနဲ႔။
သမီးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မွားတဲ့အခါ ၿပင္ေပးဖုိ႔တာဝန္ရွိပါတယ္။ မသိခ်င္ေယာင္ မေဆာင္ပါနဲ႕။

Chelmo Team
Credit. huffingtonpost

ေရကို ဘယ္အခ်ိန္ေသာက္သင့္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္ မေသာက္သင့္သလဲ ?


ေရကို ဘယ္အခ်ိန္ေသာက္ရင္ အေကာင္းဆံုးလဲ ?
၁။ အစာမစားခင္ နာရီ၀က္ခန့္ ေရတစ္ခြက္ ၾကိဳေသာက္ထားလွ်င္ အစာေၾကညက္မည္။
၂။ ေရမခ်ိဳးခင္ ေရတစ္ခြက္ အရင္ေသာက္ေပးလွ်င္ ေသြးခုန္ႏွဳန္းမွန္ေစမည္။
၃။ ညဖက္ တစ္ေရးႏိုးလာသည့္အခါ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ေပးလွ်င္ ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ား ၾကြက္တက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးေစမည္။
၄။ ညမအိပ္ခင္ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ေပးလွ်င္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊
ေလျဖတ္ျခင္းတုိ့ကို ကာကြယ္ေပးမည္။
၅။ မနက္အိပ္ယာထခ်ိန္ ေရတစ္ခြက္(သို့မဟုတ္) ႏွစ္ခြက္ခန့္ ေသာက္ေပး ပါက တစ္ညလံုး ျငိမ္သက္ေနသည့္ ၀မ္းတြင္းမွာ ကလီစာမ်ား၊ အူမ်ားကို ျပန္လည္သက္၀င္လွဳပ္ရွားေစျပီး အူသိမ္အူမမ်ားထဲမွ အညစ္အေၾကးမ်ားအားလံုးကို ေဆးေက်ာသန့္စင္ေပးမည္။

ေရကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ မေသာက္သင့္သလဲ ?
ထမင္းစားေနစဥ္မွာ ေရေအးကိုမေသာက္သင့္ပါ။ ေရခဲေရ၊ ရိုးရိုးေရ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထမင္းဟင္းထဲမွာပါတဲ့ အပူဓါတ္နဲ ့အေႏြးဓါတ္ေတြကို ေရေအးက ဖ်က္ဆီးႏိုင္ျပီး ဟင္းထဲမွာပါတဲ့ အဆီမ်ားကို ရြံ ့ေစးမ်ားအျဖင့္ေျပာင္းလဲေစကာ ခဲေစျပီး အူကင္ဆာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္လို့ပါပဲ။
ထမင္းစားေနစဥ္ အစာအိမ္ထဲက အက္ဆစ္ထြက္ရွိမွဳကို ေရေအးေသာက္လိုက္သည့္အတြက္ အပူအေအးဓါတ္ကို မမွ်တမွဳျဖစ္ေစျပီး အစာကိုခဲပ်စ္ေစပါတယ္။
ထို ့ေၾကာင့္ ထမင္းစားေနစဥ္မွာ ေရေအးကို မေသာက္ပဲ ေရေႏြးၾကမ္း၊ ေရေႏြးျဖဴ ၊ ဟင္းခ်ိဳပူပူေႏြးေႏြးမ်ားကိုသာ ေသာက္သံုးၾကဖို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို့မွ က်န္းမာေရးသတင္းမ်ားက မၾကာခဏ တိုက္တြန္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။

တက္တူးေနာင္တ


တက္တူး (ေဆးမင္ေၾကာင္) ဟူသည္ ခႏၶာကိုယ္ ေပၚက အလွအပ အႏုပညာလား၊ လူတစ္ေယာက္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေဘာင္ အျပင္ဘက္ ေရာက္သြား ေအာင္ တြန္းပို႔ လိုက္မည့္ အရာလား။ တက္တူးကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ကေတာ့ အျခားသူမ်ား မည္သို႔ ထင္ျမင္ သည္ကို ေတြးၿပီး စိတ္ဆင္းရဲမေန၊ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ထိုးလိုက္ရေသာ တက္တူးကို အရသာခံၿပီး ၾကည့္ႏူး ပီတိ ျဖစ္ရတာနဲ႔တင္ တန္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တက္တူး စတိုင္မ်ား ေခတ္ အေလ်ာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္း လဲလာ ေနသည့္တိုင္ မေျပာင္းလဲေသာ အေၾကာင္းတရားကား တက္တူးသည္ ေ၀ဖန္ခ်င္ သူမ်ား၊ ႏွာေခါင္း ႐ံႈ႕ခ်င္ သူ မ်ား၏ ထာ၀ရ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ေနဆဲ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တက္တူးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းအဆိုး ေ၀ဖန ္သံုးသပ္မႈမ်ား ကလည္း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ မွသည္ ယေန႔ေခတ္ဆီထိ အားၿပိဳင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမွ တက္တူးထိုး လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Familiar Strangers Tattoo Studio မွ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ၀ူပါတန္က တက္တူးထိုး တဲ့ လူေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သမား႐ိုးက် အစဥ္အလာ ခံယူခ်က္ ေတြက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဖာက္ထြက္ခ်င္ သူေတြပဲ။ တက္တူး ခ်စ္သူေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕ သမား႐ိုးက် လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေလွ်ာက္ရမွာကို ၿငီးေငြ႕သူေတြ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေတြးေခၚပံု၊ မိသားစု အစဥ္အလာ ေတြးေခၚပံု ေတြက လြတ္ၿပီး တစ္မူ ထူးျခားတာ လုပ္ျပလို စိတ္ရွိသူ ေတြပဲ။ တစ္ရြာလံုးနဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆိုသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕ ဖိအား ဒဏ္မခံႏုိင္ လို႔ တက္တူး ထိုးမိတာ ေနာင္တရတယ္ ဆိုသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္လည္း ေနာင္တရခဲ့ရ တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ တက္တူး ထိုးသူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး ေနာင္တရမယ့္ အလုပ္ကို လုပ္လိုေနတာလဲ ေတြးစရာ ရွိလာ ပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ကိုယ္ဟာ သူမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူ ထူးျခားေအာင္ လုပ္ႏုိင္သူဆိုတဲ့ စိတ္ခံယူ ခ်က္ရွိ တာေၾကာင့္ တက္တူးထိုး ျဖစ္သြား ၾကတာပါ ဟု အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပသြားသည္။

တက္တူးေပၚ လာတာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) ေလာက္ရွိ ၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တက္တူးထိုး သူေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ထဲမွာ နည္းနည္းပိုၿပီး ေရွ႕ေရာက္သူ၊ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕ ေရွ႕စြန္းပိုင္း ေရာက္တဲ့ အေတြးအေခၚ မ်ဳိးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တတ္ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အားသာခ်က္ေတြ ရွိေပမယ့္ တစ္ျခား တစ္ဖက္က လွည့္ၾကည့္ ျပန္ေတာ့ တက္တူး ေနာင္တရ လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ခံရတာလည္း ႀကီးမားသလို ကုစားဖို႔လည္း ခက္ခ ဲတတ္ပါတယ္ ဟု စင္ကာပူ အေျခစိုက္ Think Team အဖြဲ႕မွ စိတ္ပညာရွင္ မစၥ ပမ္မလာဆီးက ေျပာသည္။


ထိုးတာထက္ ဖ်က္တာ ပိုခက္
-------------------------------
ေက်ာေပၚမွာ နဂါး႐ုပ္၊ တင္ပါးမွာ ႏွလံုးသား႐ုပ္ ထုိးတုန္းက ေက်နပ္စြာ ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုအ႐ုပ္ ကိုယ့္ခႏၶာေပၚမွာ ရွိေနျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္နာက်င္စရာ ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ စင္ကာပူ Clarke Quay အရပ္ရွိ တက္တူး စတူရီယို တစ္ခု၏ အဆိုအရေတာ့ တက္တူး ျပန္ဖ်က္လိုသူေတြ ေန႔စဥ္လိုလို လာေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျပန္ဖ်က္လို ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို မစၥတာ တန္ ကလည္း ရွင္းျပသည္။

ဘယ္လို အေၾကာင္း အရာမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆံုး တက္တူးထိုး ျဖစ္လည္း ေလ႔လာၾကည့္ရင္ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလး နာမည္၊ ေကာင္မေလး နာမည္၊ ကိုယ့္ နာမည္၊ သားသမီးေတြ နာမည္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို ရည္းစားဦး နာမည္ ထိုးထား တယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူနဲ႔ ကြဲသြားေတာ့ ရည္းစားေဟာင္း နာမည္ အေန နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေပၚမွာ က်န္ရစ္တယ္။ အဲဒီလိုပဲ အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ ဇနီးသည္ နာမည္ ထိုးျပန္တယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲ သြားေတာ့ ဇနီးေဟာင္း နာမည္ အျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ ကိုယ္ေပၚမွာ က်န္ရစ္တယ္။ အဲဒီ နာမည္ေတြကို ျမင္တိုင္း တျခားသူ ေတြက ေမးေနတာကို ေျဖရပါမ်ား လာေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္လည္းကုန္သလို စိတ္လည္း နာက်င္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မထားခ်င္ေတာ့ တဲ့ တက္တူးေတြကို ျပန္ဖ်က္ပစ္ခဲ့ ရတယ္ဟု မစၥတာ တန္က ကိုယ္ေတြ႕ ကို ေျပာျပသည္။ ထိုသို႔ တက္တူး ေနာင္တ ရခဲ့သူ အမ်ားစုႀကီး အတြက္ကား တက္တူးကို ခႏၶာ ကိုယ္ေပၚက ဖ်က္ပစ္လိုက္႐ံုနဲ႔ လည္း ကိစၥမၿပီးေသး။

ဘေလာ့ဂါ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မီရွဲလီယန္း မီဆူးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ရွစ္ပတ္ နီးပါး တက္တူး ဖ်က္သည့္ အလုပ္နဲ႔ လံုးပန္းေ ရ သည္။ သူ အသက္ (၁၇) ႏွစ္မွာတင္ ရင္ဘတ္မွာ လိပ္ျပာပံုေလး တက္တူးထိုးသည္။ ေနာက္ေတာ့ ပခံုးနဲ႔ ေက်ာမွာ အ႐ုပ္ငါးခု ထပ္ထိုး ျဖစ္ျပန္သည္။ ခါးမွာလည္း တစ္႐ုပ္ထိုး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း တက္တူးေနာင္တ စိတ္ေ၀ဒနာသူ စတင္ခံစားလာရသည္။

တက္တူးနဲ႔ မိန္းကေလး ဆိုရင္ လူေတြက အျမင္ မၾကည္ဘူး။ အထင္ေသးတဲ့ မ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္ၾကတယ္။ ဒီ မိန္းကေလးဟာ မိန္းမေကာင္း ေလး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာထားမ်ဳိးေတြ ျမင္ရတယ္။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ့္ကို ခပ္လြယ္လြယ္ရမယ့္ မိန္းကေလးမ်ဳိးလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသူေတြ ရွိလာတာပဲ ဟု မီဆူးက သူ စိတ္ကုန္ ေနာင္တရခဲ့ပံုကို ရင္ဖြင့္သည္။ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တက္တူး ထိုးထား သူမ်ား ျငင္းပယ္ခံရႏႈန္း မ်ားျခင္းသည္လည္း တက္တူး ေနာင္တ စိတ္၀င္လာ ေစသည့္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမင္သာ ထင္သာေသာ တက္တူး မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ တံခါးေပါက္ကို ပိတ္သြားေစသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။

အေတြးအေခၚ အႀကံၪာဏ္သစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လက္ခံၿပီး တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိရွိ လုပ္တဲ့ အလုပ္ခြင္မ်ဳိး မွာက သိပ္ျပႆနာ မရွိဘူး။ အဲဒီလို ၀န္းက်င္မ်ဳိးက သမား႐ိုးက် လမ္းေၾကာင္းကေန ေဖာက္ထြက္ သူေတြမ်ားတဲ့ အတြက္ တက္တူး ထိုးလို႔ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕မယ္ ဆိုတဲ့ လူနည္းတယ္။ အသားက် ၿပီးသား ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းခြင္ ေတြကို ၀င္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သမား႐ိုးက်ထဲမွာပဲ လည္ပတ္ေနသူ ေတြရဲ႕ ၀န္းက်င္ ထဲမွာ တက္တူး ထိုးထား သူဟာ ႐ႈံ႕ခ်စရာ သတၱ၀ါ ျဖစ္သြား တတ္တယ္ ဟု မစၥပမ္မလာဆီး ကလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူ တစ္ခြင္က တက္တူး စတူရီယို (၁၀) ခုေလာက္ကို အၾကမ္းဖ်င္း လိုက္စံု စမ္းၾကည့္ခ်က္ အရ စတူရီယို တစ္ခုလွ်င္ တစ္ပတ္ကို သံုးေယာက္မွ ေျခာက္ေယာက္ၾကား တက္တူး လာဖ်က္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တက္တူး ျပန္ဖ်က္ေပးသည့္ အလုပ္မ်ားေသာ ဆရာ၀န္မ်ဳိးဆိုလွ်င္ တစ္ပတ္ကို လူနာ (၃၀) ေလာက္ထိ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုေနရေၾကာင္း သိရသည္။ စင္ကာပူရွိ Drs Chua & Partners AV Pte Ltd မွ ေဒါက္တာ ကီဗင္ခ်ဴ ကလည္း တက္တူး ျပန္ဖ်က္ခ်င္လို႔ ေဆးခန္း ေရာက္လာသူမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

တက္တူး ျပန္ဖ်က္ခ်င္သူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ အမ်ားစုက ဒီတက္တူး ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ထဲမွာ ကန္႔သတ္ခံ ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ႀကံဳရတာကို မခံႏုိင္ေတာ့လို႔ လာဖ်က္သူေတြ ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဖ်က္တဲ့ ကိစၥ ၿပီးသြားၿပီ ဆိုရင္ သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ေပါ့ သြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ လူနာေတြ ေတြ႕ဖူးတယ္။ အက်ႌ လက္ရွည္ ဘယ္ေတာ့မွ မခၽြတ္ဘူး။သူတို႔ ကိုယ္ေပၚမွာ ထိုးထားတဲ့ တက္တူးေတြ သူမ်ား ျမင္ရင္ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ လုပ္ၾကမယ့္ စိတ္ဒဏ္ရာကို မခံႏုိင္လို႔ ၀တ္ထားၾကတာ။ အထူးသျဖင့္ ေရကူးကန္ သြားရ မွာမ်ဳိး သူတို႔ သိပ္စိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ တက္တူး ျပန္ဖ်က္ဖို႔ ေဆးခန္း ေရာက္လာ ၾကတာပဲ။ တက္တူး ျပန္ဖ်က္ရတာ ဘယ္ေလာက္ နာက်င္ ခံစားရတယ္ ဆိုတာ သူတို႔ ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ေပၚမွာ တက္တူး ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္လာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕ ဖိအားဒဏ္ေၾကာင့္ စိတ္နာ က်င္မႈ ဒဏ္ခံစားမယ္႔ အစား ခႏၶာကိုယ္ပဲ အနာခံ ေတာ့မယ္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ေဆးခန္းေရာက္လာ ၾကတာပဲ။ တက္တူး ဆိုတာ ထိုးတာထက္ ဖ်က္တာက အမ်ားႀကီး ပိုနာပါတယ္ ဟု မစၥတာ ခ်ဴက ေျပာသည္။

တက္တူး ျပန္ဖ်က္ရသည္ ကလည္း လြယ္ေသာ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္။ ကိုယ္လည္း နာသလို ေငြလည္း နာသည္။ ေလဆာ နည္းျဖင့္ ဖ်က္မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ တစ္ႀကိမ္ကို စင္ကာပူ ေဒၚလာ (၂၅၀) ေလာက္ က်သင့္သည္။ ေဆးမင္ေၾကာင္ တစ္ခု လံုး၀ မွိန္သြားၿပီး ထိုေနရာတြင္ ပကတိ အသား အလား ျဖစ္သြားသည္ အထိဆိုလွ်င္ ေလဆာနည္းျဖင့္ ေျခာက္ႀကိမ္မွ ရွစ္ႀကိမ္ေလာက္ထိ လုပ္ရသည္။သို႔ျဖစ္ရာ တက္တူးတစ္ခု မွိန္ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားဖို႔ ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ထိ သံုးႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။

မထိုးခင္ ေသခ်ာ စဥ္းစား 
--------------------------
တက္တူးကို ခံုမင္၍ ထိုးျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတက္တူးေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထံမွ ဖိအား သက္ေရာက္သည့္ ဒဏ္ကို မိမိခံႏိုင္မည္လား ဦးစြာ စဥ္းစား ခ်ိန္ဆပါဟု အႀကံျပဳ လိုသည္။ ထိုးၿပီးကာမွ မခံႏုိင္လွ်င္ မိမိလည္း စိတ္နာက်င္ရမည္ ျဖစ္သလို ျပန္ဖ်က္မည္ ဆိုပါ ကလည္း လူပါ ထပ္နာက်င္ ဦးမည့္ အျပင္ ေငြလည္း အမ်ားအျပား ကုန္က်ႏုိင္သည္ကို ေစာစီးစြာ ကတည္းက ထည့္တြက္ ရမည္။

ႀကိဳတင္ စဥ္းစားႏုိင္ေစရန္ တက္တူး စစ္တမ္း တစ္ရပ္လည္း တင္ျပလိုပါသည္။ အလွအပေရးရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္ Escentual က စစ္တမ္းျပဳစု ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တက္တူး ထိုးထားသူ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကို သေဘာထား ေမးျမန္းထားသည္။ ထိုအခါ ေျခာက္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္က တက္တူး ထိုးမိသည့္ အတြက္ စိတ္ညစ္ရ သည္ဟု ဆိုသည္။တက္တူးေၾကာင့္ ေနာင္တရၿပီး တက္တူး ဖ်က္လိုက္ သူမ်ားသည္ပင္ ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္ ထိ တက္တူး ေနာင္တ ဂယက္ဒဏ္ ခံစားၾကရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အခု ထိုးထားသည့္ တက္တူးသည္ ေနာင္ အသက္ႀကီးလာရင္ လွမွ လွပါေတာ့မလား ေတြးပူေနသူက (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

မစၥတာ တန္က အသင့္ေတာ္ဆံုး အႀကံေပးသည္။ တက္တူး စတူရီယို ေကာင္းေကာင္းကို သြားၿပီး ေသခ်ာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။ တက္တူး ဆိုတာ ေသရာပါမယ့္ အမ်ဳိးပါ။ ေသရင္ ကိုယ္နဲ႔အတူ ပါတာ ဆိုလို႔ တက္တူးပဲ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာၾကတယ္ မွတ္လား။ ဒါ ေၾကာင့္ မထိုးခင္ ေသခ်ာ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ အႀကံျပဳလိုပါ တယ္ဟု မစၥတာ တန္ က ေျပာသည္။

Ref: “Tattoo regret” an emerging trend By Dawn Karen Tan (Channelnewsasia.com)
The Messenger

မိန္းကေလးေတြ မုန္းေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္

ေယာက်္ားေလးမ်ား သတိထားလို႔ရေအာင္ တင္ေပးလိုုက္တာပါ။

မိန္းကေလးေတြေရွ႕မွာ ကိုယ့္ကို ၾကိဳက္ေအာင္ဆိုၿပီး လိုသည္ထက္ ပိုၿပီးေၿပာဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိမွာပါ။
ကိုၾကြားေတြရဲ႕ စကားေတြကို စိတ္ပါဝင္စားနားေထာင္တာထက္ ရယ္ခ်င္တာကို မနည္းေအာင့္ထားရတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြလည္း ရွိမွာပါ။
ဂ်ပန္မွာ မိန္းကေလး အေယာက္ ၅၀၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့တဲ့ အေၿဖကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါပဲ။

၀၁. အရင္တုန္းက ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ အရမ္းဆိုးခဲ့တာေလ။
ဆိုးသြမ္းခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို ဂုဏ္ယူၿပီးေၿပာေနရင္လည္း မိန္းကေလးေတြအေနကေတာ့ ၾကိဳက္ဖို႕မေၿပာနဲ႔ ေၾကာက္လာပါလိမ့္မယ္။

၀၂. ၃ေယာက္ေလာက္ တၿပိဳင္နက္ ကိုယ့္ကို ၾကိဳက္တဲ့သူရွိခဲ့တယ္။
အတိတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲစြန္ခဲ့ေနပင္မဲ့လည္း ပစၥဳန္ပန္မွာေတာ့ မိန္းကေလးေတြေရွ႕မွာ ရည္းစားေဟာင္းေတြ အေၾကာင္းကိုေၿပာရင္ေတာ့ အေၿပာခံရတဲ့ မိန္းကေလးအေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီေယာက်ၤား ဟုတ္ေကာ ဟုတ္ေသးရဲ႕လားလို႔ ထင္မွာပါ။

၀၃. အလုပ္မ်ားလြန္းလို႕ ၂ ရက္ေလာက္ မအိပ္ရေသးဘူး။
ကိုယ္က အရမ္းၾကိဳးစားေနတဲ့အေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၿပၿပီး အလုပ္မွာလည္းေတာ္တယ္လို႕ အရိပ္အေရာင္ၿပခ်င္ပင္မဲ့လည္း မိန္းကေလးဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ က်န္းမားေရးကို ဂရုမစိုက္ပဲ အတူတူေနရင္ေရာ ကိုယ့္ကို အေလးထားပါ့မလားဆိုၿပီး စဥ္းစားမွာ အမွန္ပါ။

၀၄. အေမတို႕က အိမ္ေနာက္တစ္လံုးဝယ္လိုက္လို႕ အလုပ္ေတြရွုပ္ေနတာ။
ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ ပိုက္ဆံရွိေၾကာင္းကို ဟိတ္ၾကီးဟန္ၾကီးနဲ႕ ေၿပာေနရင္ေတာ့ လူမုန္းမွာအမွန္ပါ။
အဲဒီေလာက္ေတာင္ ပိုက္ဆံရွိေနရင္ မုန္႕သြားစားရင္ ပိုက္ဆံအကုန္ရွင္းခိုင္းလိုက္ပါ။

၀၅. ရည္းစားေဟာင္းက ေမာ္ဒယ္ေလ။
ရည္းစားေဟာင္းက ဘယ္ေလာက္ပဲလွလွ ေနာက္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရွ႕မွာ အဲဒီစကားကိုေၿပာတာကေတာ့ ရုိင္းတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

၀၆. အမွတ္နည္းနည္းေလးလိုသြားသို႕ တၿခားေက်ာင္းေရာက္သြားတာ။
ကိုယ္ကေတာ္တဲ့အေၾကာင္းကို ၾကြားခ်င္အားၾကီးလို႕ တကယ္ေတာ့ အမွတ္နည္းနည္းမ်ားရင္ေတာ့ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနရၿပီေပါ့ လို႕အေၿပာခံရရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။

၀၇. အဲဒီအဆိုေတာ္နဲ႕ အရမ္းခင္တာ။
သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ဆိုၿပီး ၾကြားလံုးထုတ္ေနတတ္တဲ့ ကိုိကိုတို႕လည္း သတိထားေနာ္။

၀၈. တစ္ေယာက္တည္း ၃ ပုလင္းေလာက္ ေသာက္ႏုိင္တယ္။
ကိုယ့္ဟာကို ေသာက္ႏုိင္တာကို မိန္းကေလးေတြကို ရွင္းၿပစရာမလိုပါ။ အရက္ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသာက္ႏုိင္ႏုိင္ မိန္းကေလးေတြေရွ႕မွာေတာ့ အမွတ္ရမယ္လို႔မထင္ပါနဲ႕။

၀၉. ရုံးက ဟိုလူၾကီးကို ၿပန္ဆဲလိုက္ရလို႕ အရသာရွိလိုက္တာ။
ေယာက်ၤားတန္မဲ့ အတင္းေၿပာၿပီး သူ႕စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပန္ေတာ့လည္း အထက္လူၾကီးက မွားေနတယ္လို႔မထင္ပါ။
ကိုယ့္က ေတာ္တယ္တတ္တယ္လို႕ ထင္ထားပင္မဲ့လည္း သူတပါးကေနၾကည့္ရင္ေတာ့ အေၿဖက တမ်ိဳးထြက္မွာပါ။

Chelmo Team

၁၂လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္

ဇန္န၀ါရီလဖြားမ်ားအတြက္ ေဂၚမုတ္
ပထမဆံုး ဇန္န၀ါရီလဖြားေတြ ေဆာင္သင္႕တဲ႕ေက်ာက္က အနီေရာင္ ေဂၚမုတ္ ေခၚ ေဂၚမိတ္ေက်ာက္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္.. ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ဟာ ဇန္န၀ါရီလဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္ျဖစ္သလို ၂ႏွစ္ျပည္႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္.. မာျခင္းအဆင္႕ ၆ မွ ၇.၅ အထိရွိျပီး အလင္းျပန္မႈ အားေကာင္းတဲ႕ ေက်ာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္.. အျပာေရာင္ရွိတဲ႕ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ကိုေတာ႕ အလြန္ရွားပါးစြာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္.. အနီေရာင္ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ဟာ ပတၱျမားနဲ႕ ဆင္ဆင္တူတဲ႕ အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပင္ ပတၱျမားနဲ႕ မွားယြင္းတတ္ၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းမွာ ပတၱျမားနဲ႕မတူတဲ႕ ကြဲျပားခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္… ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ကို အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အေရာင္မဲ႔၊ အနက္ေရာင္စတဲ႕ အေရာင္မ်ားအထိ ေတြ႔ရတတ္ျပီး စေကာ႕တလန္၊ ဆြဇ္ဇာလန္၊ တန္ဇန္နီးယား၊ အယ္လ္ဂ်ီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဘရာဇီလ္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ျမန္မာ၊ အေမရိက( အရီဇိုးနားျပည္နယ္) တို႕မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရပါတယ္။
ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ရဲ႕ အစြမ္းသတၱိမ်ားမွာ
၁. စိတ္ကိုေအးခ်မ္းေစျခင္း
၂.ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအားကို ျမင္႕မားေစျခင္း
၃. ဂုဏ္က်က္သေရကို တိုးပြားေစျခင္း
၄.၀တ္ဆင္ထားသူအား အႏၱရာယ္တစ္ခုခုက်ေရာက္ခါနီးတြင္ သတိေပးတတ္ျခင္း ( ဥပမာ- ေက်ာက္အေရာင္ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း)
၅.ေဘးအႏၱရာယ္တို႕မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
၆. တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိျခင္း၊ ရိုးသားျခင္းတို႕ကို တြန္းအားေပးျခင္း
၇. အျခားသူမ်ားထံမွ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္တို႕ကို အလြယ္တကူရရွိေစႏိုင္ျခင္း
၈.ဆင္းရဲဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ရန္ ခြန္အားေပးျခင္း
၉.မေကာင္းေသာ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားျဖင္႕ ျပဳစားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည္႕ အစြမ္းသတၱိတို႕ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေဖေဖာ္၀ါရီလဖြားမ်ားအတြက္ နီလာခရမ္း (ခ) ခရမ္းစြဲ
ေဖေဖာ္၀ါရီလဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ နီလာခရမ္းေခၚ ခရမ္းစြဲျဖစ္ပါတယ္.. ၆ႏွစ္ျပည္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္.. မာျခင္းအဆင္႕ ၇ ရွိျပီး အလြန္လွပေသာ ခရမ္းေရာင္ေၾကာင္႔ သလင္းအုပ္စု၀င္ေက်ာက္ေတြထဲမွာ ေရပန္းစား နံမည္ေက်ာ္ပါတယ္.. ခရမ္းစြဲမွာ ခရမ္းေဖ်ာ႕ေရာင္၊ ခရမ္းျပာေရာင္၊ ခရမ္းရင္႕ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အထိ အေရာင္မ်ိဳးစံု ရွိတတ္ပါတယ္.. အေကာင္းဆံုး ခရမ္းစြဲေက်ာက္မွာ အနာအဆာကင္းေသာ ခရမ္းေရာင္ရင္႕ရင္႕ ျဖစ္ပါတယ္.. ယေန႕ေခတ္မွာေတာ႕ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ႕ ခရမ္းစြဲေက်ာက္ေတြဟာ အေရာင္ရင္႕ေအာင္ ၅၅၀ မွ ၅၆၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိ အပူေပးမီးဖုတ္ထားတဲ႕ ေက်ာက္မ်ား ျဖစ္္ေနတတ္ပါတယ္.. ခရမ္းစြဲေက်ာက္သည္ု ေနေရာင္ျပင္းျပင္းႏွင္႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထိေတြ႔ျခင္းခံရပါက အေရာင္ေဖ်ာ႕သြားတတ္ပါတယ္..
ခရမ္းစြဲေက်ာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိေတြမွာ
၁. စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္းတို႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၂. အမူးသမားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင္႕ ထိုေက်ာက္ကို ၀တ္ဆင္ထားျပီး ၀ိုင္ေသာက္သံုးပါက အလြန္အကၽြံမူးျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းတို႕မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ၾကျခင္း
၃. ျမင္႕ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္က်င္႕တရားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း
၄.ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၅. ၀တ္ဆင္သူ၏ ဘ၀ထဲသို႕ ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း၊ တည္ၾကည္္ျခင္းတို႕ကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၆. အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ခြန္အားမ်ား တိုးပြားေစျခင္း
၇. အလိမ္အညာခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
၈. ခရမ္းစြဲအား ၀တ္ဆင္ထားပါက အသားအေရကို ေခ်ာမြတ္လွပလာေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
မတ္လဖြားမ်ားအတြက္ ျမျပာ (ခ) စိမ္းျပာျမ
မတ္လဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ ပင္လယ္ျပင္ရဲ႕ စိမ္းျပာေရာင္ ရွိေသာ Aquamarines ေခၚ ျမျပာ ျဖစ္ပါတယ္.. ျမျပာရဲ႕ မာျခင္းအဆင္႕မွာ ၇.၅ မွ ၈ အတြင္း ရွိတတ္ျပီး အစိမ္းေရာင္ ျမ ႏွင္႕ အမ်ိဳးအစားတူသျဖင္႕ ညီအစ္မေက်ာက္ ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုၾကပါတယ္.. ျမျပာဟာ အမ်ားအားျဖင္႕ အျပာေဖ်ာ႕ေဖ်ာ႕အေရာင္ ရွိေသာ္လည္း အေရာင္ရင္႕ပါက ပိုျပီး တန္ဖုိးၾကီးမားပါတယ္.. ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားနဲ႕ အပူေပးပါက အရာင္ရင္႕ေသာ ျမျပာအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္.. ျမျပာကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားကာ ၀တ္ဆင္ သံုးစြဲတတ္ၾကပါတယ္.. ျမျပာသည္ ဥႆဖရားအျပာေရာင္ႏွင္႕ ဆင္ဆင္ တူသည္႕အတြက္ ၀ယ္ယူသည္႕အခါတြင္ အထူးသတိထားကာ ၀ယ္ယူသင္႕သည္ဟုု မွတ္သားရပါတယ္.. ကမၻာတြင္ သံုးစြဲေနေသာ တန္ဖိုးၾကီး ျမျပာကို ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအားျဖင္႕ တူးေဖာ္ရရွိျပီး ကင္ညာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ဇမ္ဘီယာ၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွႏိုင္ငံရွိ ယူရယ္လ္ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္၊ သီရိလကၤာႏွင္႕ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ တူးေဖာ္ရရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္..
ျမျပာတြင္ရွိတဲ႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ
၁. ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္႕ ညီညႊတ္မွ်တျခင္း တို႕ကို ၀တ္ဆင္သူအား ယူေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၂.ပင္လယ္ႏွင္႕ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၃. ပင္လယ္ျပင္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနရေသာ သေဘၤာသားမ်ား အေဆာင္ေက်ာက္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါက မေကာင္းေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ားဒဏ္မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းနဲ႕ စိတ္ခ် လံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း
၄. ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေျပျငိမ္းေစႏိုင္ျပီး ေဒါသမီးကိုလည္း ေလ်ာ႕နည္းေစႏိုင္ျခင္း
၅. ေရကို သန္႕စင္ေစႏိုင္စြမ္းရွိျပီး ေရာဂါဘယမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိျခင္း
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဧျပီလဖြားမ်ားအတြက္ စိန္
ဧျပီလေမြးေသာသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွာ စိန္ျဖစ္ပါတယ္.. စိန္ကို ဂရိဘာသာအရ မျဖိဳခြဲႏိုင္ေသာ လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္.. မာျခင္းအဆင္႕ ၁၀ရွိျပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အားလံုးထဲမွာ မာျခင္းအဆင္႕ အျမင္႕မားဆံုးေက်ာက္ ျဖစ္ရံုတင္မက ေတာက္ပမႈ အားအေကာင္းဆံုး ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလည္း ျဖစ္ပါတယ္.. စိန္ဟာ အႏွစ္၆၀ျပည္႕ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ရဲ႕ သေကၤတ ျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး တန္း၀င္ရတနာတစ္ပါးလဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ေရွးယခင္ေခတ္ကတည္းက ႏွစ္သက္စြာ ၀တ္ဆင္သံုးစြဲၾကတဲ႕ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိရျပီး ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီကတည္းက စိန္ကို ၀တ္ဆင္ သံုးစြဲခဲ႕ၾကပါတယ္.. .. စိန္ကို ကမၻာေျမၾကီးရဲ႕ အနက္မိုင္ ၉၀ေက်ာ္ေလာက္တြင္သာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီး မီးေတာင္မ်ား ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင္႕ ေပၚထြက္လာေသာ ေခ်ာ္ရည္မ်ားေၾကာင္႕ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႕ေအာက္ေျခရွိ ေရပူမ်ား ပန္းထြက္ျခင္းေၾကာင္႕လည္းေကာင္း လူတို႕လက္လွမ္းမွီရာ ကမၻာ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္… စိန္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အမ်ားအားျဖင္႕ ႏွစ္သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႕ ရွိႏိုင္တာေၾကာင္႕ သက္တမ္းအရင္႕ဆံုး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္.. ၀တ္ဆင္သံုးစြဲသည္႕ သက္တမ္း မည္မွ်ၾကာျမင္႕သည္ျဖစ္ေစ အျခား ေက်ာက္မ်က္တို႕လို အနားစမ်ား ပဲ႕ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ခဲယဥ္းေၾကာင္း သိရွိရျပီး အလြန္မာေၾကာေသာေၾကာင္႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္ပါတယ္.. စိန္ကုိ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ႏွင္႕ အနက္ေရာင္အထိ ေတြ႔ရွိရတတ္ပါတယ္.. အေရာင္မဲ႕ေသာစိန္ကိုေတာ႕ အဖိုးတန္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္…
စိန္သည္ ၀တ္ဆင္သူအား
၁.ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေစျခင္း၊ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင္႕ျပည္႕စံုေစျခင္း၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၾကည္လင္ က်န္းမာေစျခင္း၊ အစားအေသာက္ သီးႏွံေပါမ်ားေစျခင္း၊
၂.တီထြင္ႏိုင္စြမ္းအားကို ျမင္႕မားေစျခင္း၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း ၊ အေၾကက္အရြံ႕မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၃.ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္ေစရန္ တြန္းအားေပးေစႏိုင္ျခင္း ၊ ဥပေဒႏွင္႕ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစျခင္း
၄.မေကာင္းဆိုး၀ါးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မိမိအေပၚ သစၥာရွိေသာ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးပြားေစျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေစျခင္း စသည္႕ အစြမ္းသတၱိမ်ားကို ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေမလဖြားမ်ားအတြက္ ျမ
ေမလဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွာ မာျခင္းအဆင္႕ ၇.၅ မွ ၈ ရွိေသာ ျမ ျဖစ္ပါတယ္.. ၅၅ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလည္း ျဖစ္ပါတယ္.. ျမသည္ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အစိမ္းေရာင္ႏွင္႔ အလင္းေဖာက္ႏိုင္ေသာ ၾကည္လင္မႈမ်ိဳး ရွိသည္႕ ေက်ာက္ျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိကာ အလြယ္တကူ အေရာင္မေျပာင္းႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရွိပါတယ္။ ျမသည္ အနာအဆာမ်ား ပါ၀င္မႈနႈန္းမ်ားေသာေၾကာင္႕ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ အျမဳပ္မ်ား ပါရိွျပီး က်ိဳးပဲ႕လြယ္ေသာ ေက်ာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္..။ လံုး၀အျပစ္အနာကင္းေသာ ျမကို ေတြ႔ဖို႕ ခဲယဥ္းသည္ဟုလည္း ဆိုၾကပါတယ္... ျမကို အမ်ားအားျဖင္႕ ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေသြးၾကေသာေၾကာင္႕ ၄င္းေသြးနည္းကို ျမကြက္ဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုၾကပါတယ္...။
ျမေက်ာက္သည္ ၀တ္ဆင္သူအား
၁. ကံေကာင္းေစျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ ေအးခ်မ္းေစျခင္း
၂. ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ စကားအရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း
၃.စြမ္းအားကို တိုးျမင္႕ေစျခင္း
၄.အျမင္အာရံုကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
၅.အထူးသျဖင္႕ အမ်ိဳးသမီး ၀တ္ဆင္သူမ်ားအား မေကာင္းေသာ အၾကံအစည္မ်ား မ၀င္ေရာက္ေစျခင္း၊ အႏၱရာယ္ တစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႔ခါနီးတြင္ သတိေပးတတ္ျခင္း (ေက်ာက္အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း၊ ေဖ်ာ႕သြားျခင္း) စသည္႕ အစြမ္းသတၱိမ်ားကို ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဇြန္လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ပုလဲ
ဇြန္လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ မာျခင္းအဆင္႕ ၃.၅ သာရွိေသာ တြင္းထြက္ေက်ာက္ မဟုတ္ဘဲ ပင္လယ္သမုဒၵရာရွိ မုတ္ေကာင္မ်ားမွ ရရွိေသာ ပုလဲ ရတနာျဖစ္ပါတယ္.. ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ျခင္း သေဘာတရားရွိျပီး က်က္သေရ မဂၤလာနဲ႕ ျပည္႔စံုကာ ၀တ္ဆင္ထားသူကိုလည္း တင္႕တယ္လွပေစတာမို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႕ ပိုျပီးလိုက္ဖက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္.. ရတနာတို႕ရဲ႕ ဘုရင္မ လို႕လည္း တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္.. ပုလဲကို ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရတတ္ျပီး လံုး၀န္းေခ်ာမြတ္ကာ အျပစ္အနာကင္းေသာ ပုလဲကို တန္ဖိုးၾကီးပုလဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္.. ပုလဲကို အျဖဴ၊ မီးခိုး၊ ပန္းေရာင္၊ အျပာႏုေရာင္၊ အစိမ္းေဖ်ာ႕ေရာင္၊ ခရမ္းေဖ်ာ႕ေရာင္ႏွင္႕ ရွားရွားပါးပါး အနက္ေရာင္အထိ ေတြ႔ရတတ္ေသာ္လည္း အလြန္ရွားပါးပါတယ္… သဘာ၀ပုလဲႏွင္႕ ေမြးပုလဲဟူ၍ ၂မ်ိဳး၂စား ရိွျပီး လူတို႕ရဲ႕ ပေယာဂမပါဘဲ သဘာ၀အတိုင္း မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းတြင္ေတြ႕ရေသာ ပုလဲကို သဘာ၀ပုလဲဟု ေခၚျပီး လူတို႕ကေမြးျမဴ၍ မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းသို႕ ၀တ္ဆံထည္႕သြင္းျပီး ပုလဲရေအာင္ ေမြးျမဴျခင္းျဖင္႕ ရရွိလာေသာ ပုလဲကို ေမြးပုလဲဟု ေခၚပါတယ္.. ပုလဲကို ေလအလံုပိတ္ ဗူးမ်ား၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင္႕ အလံုပိတ္၍ သိမ္းဆည္းထားျခင္း မလုပ္သင္႕ဟု ဆိုပါတယ္.. သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ စိုစြတ္ျခင္း ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ုျခင္းတို႕သည္ ပုလဲအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု သိရပါတယ္… သို႕မွသာ ပုလဲအေရာင္မ်ား မွိန္ေဖ်ာ႕မသြားဘဲ လင္းလက္ေတာက္ပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
ပုလဲသည္ ၀တ္ဆင္သူအား ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္…
၁. ကံေကာင္းေစျခင္း၊ ေအးခ်မ္းတည္ၾကည္ေစျခင္း၊
၂. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သားသမီးရတနာ ပြားစီးေစျခင္း
၃. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္က်က္သေရ မညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေပးျခင္း
၄. ေကာင္းခ်ီးၾသဘာ က်က္သေရ မဂၤလာႏွင္႕ျပည္႕စံုေစျခင္း တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဇူလိုင္လဖြားမ်ားအတြက္ ပတၱျမား
ဇူလိုင္လဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ ရဲရဲနီေစြးေသာ ပတၱျမားေသြး ျဖစ္ပါတယ္.. မာျခင္းအဆင္႕ ၉ရွိျပီး စိန္ျပီးပါက ဒုတိယအမာဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ထက္ ေလးလံေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖစ္ပါတယ္.. ပတၱျမားတြင္ လိေမၼာ္နီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္ ၊ အနီေရာင္စသည္႕ ေရာင္ျခယ္ေလးမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း အနီေရာင္စစ္စစ္ ရဲရဲနီေနေသာ ပတၱျမားကသာ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ႏွင္႕ တန္ဖိုးအၾကီးဆံုး အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္.. အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးရွိ ပတၱျမားတစ္လံုးကို ေတြ႔ရွိရန္မွာ စိန္ေကာင္းတစ္လံုးကို ေတြ႔ရွိဖို႕ထက္ ပိုျပီး ခက္ခဲေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္… အနီေရာင္ ပတၱျမားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ျပင္းျပမႈကို ေဖာ္ေဆာင္တာေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႕ ပိုျပီးလိုက္ဖက္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္.. ပတၱျမားကို ၁၀၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ အပူေပးလိုက္တဲ႕အခါ အနီေရာင္မွ ပန္းေရာင္သို႕ေျပာင္းလဲသြားျပီး ေအးသြားလွ်င္မူလ အနီေရာင္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္.. ပတၱျမားဟာ ၏အႏွစ္၄၀ျပည္႕ ကိုယ္စားျပဳ အထိမ္းအမွတ္ ရတနာတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ျပီး. ၄င္းကို ၀တ္ဆင္ထားသူ၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေျမာက္လာဖို႕ တြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႕ အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္လက္ခံၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္.. အႏၱရာယ္တစ္ခုခုႏွင္႕ ၾကံဳေတြ႕ခါနီးတြင္ ပတၱျမားအေရာင္မွာ ပိုျပီး ရင္႕လာေၾကာင္း အႏၱရာယ္တို႕မွ လြန္ေျမာက္သြားေသာအခါ မူလအေရာင္သို႕ ျပန္ေျပာင္းသြားတတ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါတယ္။
ပတၱျမားသည္ ၀တ္ဆင္သူအား
၁. ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း
၂. အမ်ိဳးသားမ်ား ကာယသုခရရွိေစ၍ က်န္းမာသန္စြမ္းေစျခင္း
၃. ခြန္အားျပည္႕၀ကာ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေစျခင္း
၄. မိတ္ေဆြတိုးပြားေစျခင္း
၅.ပစၥည္းဥစၥာ မ်ားကို ေစာင္႕ေရွာက္ေပးျခင္း
၆.မေကာင္းေသာ ေဘး၊ မေကာင္းေသာ လႊမ္းမိုးခံရျခင္းတို႕မွ ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေပးျခင္း
၇. ဆိုး၀ါးေသာ ရာသီဥတုေဘးဒဏ္က်ေရာက္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည္႕ အစြမ္းသတၱိမ်ား ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾသဂုတ္လဖြားမ်ားအတြက္ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း
ၾသဂုတ္လဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ မားျခင္းအဆင္႔ ၆.၅ မွ ၇ အတြင္းရွိေသာ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း လို႕ေခၚတဲ႕ ေတာက္ပေသာ သံလြင္သီးစိမ္းေရာင္ရွိ တြင္းထြက္ေက်ာက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္.. ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းကို ဘီစီ ၁၅၀၀ အီဂ်စ္ေခတ္ကတည္းက သံုးစြဲခဲ႕ေၾကာင္း သိရပါတယ္… ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းအေရာင္မွာ သံပုရာစိမ္း၊ စိမ္း၀ါေရာင္၊ စိမ္ေရႊ၀ါေရာင္၊ အညိဳႏုေရာင္နဲက သံလြင္စိမ္းေရာင္ထိ အေရာင္ကြဲ အမ်ိဳးစံုစြာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အေမရိက အရီဇိုးနား ျပည္နယ္တြက္ သံပုရာစိမ္းမွာ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါတယ္. ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းကို ေတာက္ပေျပာင္လက္ေစရန္အတြက္ ဗနီကာအရည္မွာ အသင္႕ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္.. တရုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းမွာ အေရာင္ေဖ်ာ႕ျပီး ၂ ကာရက္ေအာက္ အရြယ္အစားမ်ားသာ ထြက္ရွိပါတယ္.. တန္ဖိုးၾကီးမားျပီး လွပေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းေခါင္းစိမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ထြက္ရွိပါတယ္.. ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း ရွာေဖြသူမ်ားဟာ ညအခါ လေရာင္ေအာက္တြင္ ရွာေဖြပါက ေတြ႔ရွိဖို႕ ပိုလြယ္ကူေၾကာင္း ဗဟုသုတအေနနဲ႕ မွတ္သားရပါတယ္.. ညအခါ ေျပာင္းေခါင္းစိမ္းရွိရာေနရာကို ေတြ႔ရွိပါက အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားၾကျပီး ေနာက္တစ္ေန႕ မိုးလင္းမွ လာေရာက္တူးေဖာ္ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းတြင္
၁. မေကာင္းဆိုး၀ါး အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း
၂. စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေျပေလ်ာ႕ေစႏိုင္ျပီး၊ သက္ေသာင္႕သက္သာျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ကုစားသက္သာေစႏိုင္ျခင္း
၃.ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျပီး မေကာင္းေသာ အိမ္မက္မ်ားကို မမက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
၄. ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊ ေဒါသၾကီးျခင္း၊ စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္း၊ ေျခာက္ျခားျခင္း တို႕မွ သက္သာ ေလ်ာ႕နည္းေစႏိုင္ျခင္း
၅.ခႏာကိုယ္အား ခြန္အားျပည္႕၀ေစျပီး စိတ္ကို သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ေစႏိုင္ျခင္း
၆.ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းျဖင္႕ ျပဳလုပ္ေသာ ခြက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေသာက္သံုးပါက ေဆး၀ါးအစြမ္း ပို၍ ထက္ျမက္ေစျခင္း စသည္႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စက္တင္ဘာဖြားမ်ားအတြက္ နီလာ
စက္တင္ဘာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ မာျခင္းအဆင္႕၉ရွိျပီး ပတၱျမားႏွင္႕ အုပ္စုတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ေက်ာက္ညီအစ္မလို႕ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတဲ႕ အျပာေရာင္ နီလာ ရတနာျဖစ္ပါတယ္.. နီလာထဲတြင္ အ၀ါေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ ၊ လိေမၼာ္ေရာင္စေသာ ေရာင္စဥ္မ်ား ပါ၀င္တတ္ပါတယ္.. အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး နီလာမွာ ေကာင္းကင္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္.. ကမၻာေပၚရွိေစ်းကြက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ နီလာမ်ားမွာ မီးဖုတ္ျပဳျပင္ထားေသာ နီလာမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္.. နီလာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၼာဒီယား၊ ဗီယက္နမ္နဲ႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႕ တူးေဖာ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္.. နီလာျဖင္႕ျပဳလုပ္ထားေသာ အိုး၊ခြက္ တစ္ခုခုတြင္ အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြကို ထည္႕လိုက္ပါက ေျမြမွာ မၾကာခင္တြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိမွတ္ရပါတယ္..
နီလာကို ၀တ္ဆင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမွာ
၁. ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႕ကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း
၂. မေကာင္းေသာေဘးရန္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
၃. က်န္းမာေရးေကာင္းေစျခင္း၊ ေက်နပ္ေရာင္႕ရဲေစျခင္း
၄.အဖ်ားေရာဂါ၊ အေရျပားႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ၊ မ်က္စိႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္ျခင္း
၅. နီလာ ၀တ္ဆင္ထားသူသည္ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ ကိစၥတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ပါက ၀တ္ဆင္ထားေသာ နီလာမွာ အေရာင္ ေဖ်ာ႕သြားတတ္ျခင္း
၆. ဆဌမအာရံုကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေအာက္တိုဘာဖြားမ်ားအတြက္ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ
ေအာက္တိုဘာလေမြးဖြားသူမ်ား ေဆာင္ရမဲ႕ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ မာျခင္းအဆင္႔ ၅.၅မွ ၆.၅ အထိရွိေသာ အိုပယ္ေက်ာက္ေခၚ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ျဖစ္ပါတယ္.. မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ ၁၄ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ေၾကာင္မ်က္ရြဲတြင္ ေရပါ၀င္မႈနႈန္း ျမင္႕မားေသာေၾကာင္႕ အလြန္ေပ်ာ႕ေျပာင္းျပီး က်ိဳးပဲ႕လြယ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္.. ေၾကာင္မ်က္ရြဲကို ၄င္းထံတြင္ပါ၀င္ေသာ ေရာင္စဥ္မ်ား ယွက္ျဖာေနမႈ အနည္းအမ်ားကိုလုိက္ျပီး အဆင္႔အတန္း ခြဲျခားၾကပါတယ္.. အေကာင္းဆံုး ေၾကာင္မ်က္ရြဲတြင္ အျပာေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အျပာႏုေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ စသျဖင္႕ အေရာင္မ်ိဳးစံု ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင္႕ သက္တန္႕ေရာင္ကဲ႕သို႕ အေရာင္စံုလင္ကာ လွပစြဲမက္ဖြယ္ေကာင္း လွပါတယ္.. သို႕ေသာ္ ေၾကာင္မ်က္ရြဲအားလံုးတြင္ ၄င္းအေရာင္မ်ား အားလံုး ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားအားျဖင္႕ ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ထဲတြင္မွ အခ်ိဳ႕တြင္ အစိမ္းေရာင္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕မွာ အ၀ါေရာင္ႏွင္႕ အစိမ္းေရာင္စဥ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕တြင္ေတာ႕ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္ စသည္႕ေရာင္ေျပးမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနေလ႕ရွိသည္။ ေၾကာင္မ်က္ရြဲကို ႏို႕ႏွစ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အညိဳေရာင္မွ စ၍ အနက္ေရာင္ထိ ရွိတတ္ေသာ္လည္း အနက္မွာ ရွားပါးျပီး တန္ဖိုးအျမင္႕ဆံုးဟု သတ္မွတ္ၾကပါတယ္… ၾသစေၾတးလ်သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အိုပယ္(ေၾကာင္မ်က္ရြဲ) အမ်ားဆံုး ထြက္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ေၾကာင္မ်က္ရြဲႏွင္႕ပတ္သက္၍
၁.၀တ္ဆင္သူအား ေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုင္ျခင္း၊ ၄င္းကို၀တ္ဆင္ထားသူသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္လင္ေနပါက ေၾကာင္မ်က္ရြဲမွာ အေရာင္ပိုမိုေတာက္ပ လင္းလက္ေနျပီး ၄င္း၀တ္ဆင္ထားသူသည္ စိတ္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေနျပီး မေပ်ာ္မရႊင္ စိတ္ညစ္ေနသည္ဆိုပါက ၄င္းေက်ာက္အေရာင္ပါ ေမွးမွိန္ေဖ်ာ႕ေတာ႕သြားေစႏိုင္ျခင္း
၂.မ်က္စိႏွင္႕ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင္႕ မ်က္စိေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစႏိုင္ျခင္း
၃. သိဒၶိမ်ားႏွင္႕ ျပည္႕စံုေစျခင္း၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္႕ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ ၾကီးမားလာေစျခင္း စသည္႕ အစြမ္းသတိၱမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ႏုိ၀င္ဘာလဖြားမ်ားအတြက္ ဥႆဖရား
ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ မာျခင္းအဆင္႕ ၈တြင္ရွိေသာ ဥႆဖရား ေက်ာက္ ျဖစ္ပါတယ္… ဥႆဖရား၏အေရာင္မွာ မီးေတာက္မီးလွ်ံ၏ အေရာင္ႏွင္႕တူေသာေၾကာင္႕ ၀ါေရႊေတာက္ပကာ လင္းလက္လွပေသာအေရာင္အဆင္း ရွိပါတယ္.. ၄င္းေက်ာက္တြင္ လိေမၼာ္၀ါေရာင္၊ ပယင္းေရာင္၊ ေရႊ၀ါေရာင္၊ ညိဳ၀ါေရာင္ စသည္႕ေရာင္စဥ္မ်ား ယွက္ျဖာပါ၀င္ေနေလ႕ ရွိပါတယ္.. ဥႆဖရားကို အညိဳေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ မက္မြန္သီးေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ႏွင္႕ အျပာေရာင္ တို႕ျဖင္႕လည္း ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ေရႊ၀ါေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင္႕ မက္မြန္သီးေရာင္ တို႕မွာလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင္႕မားတတ္ပါတယ္.. ယခင္ေခတ္အခါက အျပာေရာင္ ဥႆဖရားမွာ ရွားပါးေသာ ေက်ာက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲ႕ေသာ္လည္း ယခုေခတ္အခါတြင္ တန္ဖိုးအနည္းဆံုးနဲ႕ ေပါေပါမ်ားမ်ား ေတြ႔ရေလ႕ရွိေသာေက်ာက္ ျဖစ္သြားခဲ႕ရျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး တူးေဖာ္ရရွိပါတယ္.. တကယ္တမ္းမွာ အျဖဴေရာင္ သို႕မဟုတ္ အေရာင္မဲ႕ အျဖစ္ ေျမၾကီးေအာက္မွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ္လည္း ဓာတုေဗဒနည္းပညာျဖင္႕ ျပဳျပင္ဖန္တီးကာ အလြန္လွပစြဲမက္ဖြယ္ အျပာေရာင္ ျဖစ္လာျပီး ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္.. နည္းပညာျမင္႕မားျပီး ေသသပ္လွပေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အတုတို႕မွာ တခါတရံ ေက်ာက္မ်က္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပင္ အတုအစစ္ ခြဲျခားဖို႕ ခက္ခဲလွပါတယ္… ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မိုးကုတ္တြင္ ဥႆဖရားကို တူးေဖာ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္… အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္လွေသာ ဥႆဖရားသည္ အလြန္ေတာက္ပေသာ အေရာင္အဆင္းရွိျပီး ထိေတြ႔လိုက္သည္႕အခါတြင္ ေအးျမေနေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဥႆဖရားတြင္
၁. ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သီးခံျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း တို႕ကို ေဆာင္ယူေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၂. မေကာင္းေသာ ေရာဂါ၊ အႏၱရာယ္တို႕မ် ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၃. စိတ္ကစဥ္႕ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္မျငိမ္သက္ျခင္းတို႕ကို ကုစားေပးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း
၄.ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္မ်ားကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၅.နားလည္ႏိုင္စြမ္း ျမင္႕မားျခင္းႏွင္႕ ခြန္အားကို သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း စသည္႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဒီဇင္ဘာဖြားမ်ားအတြက္ မိုးျပာေရာင္ တာကိြဳက္စ္ေက်ာက္
ဒီဇင္ဘာလဖြားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေက်ာက္မွာ အျပာေရာင္ တာကိြဳက္စ္ေခၚ မိုးျပာေရာင္ေက်ာက္ ျဖစ္ပါတယ္.. မာျခင္းအဆင္႕ ၅ သာရွိျပီး တာကိြဳက္စ္ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ ျပင္သစ္ဘာသာအရ တူရကီေက်ာက္ လို႕ အဓိပၸါယ္ရျပီး တူရကီေစ်းကြက္မွာ ဗင္းနစ္ ကုန္သည္တို႕က စတင္ျပီး ဥေရာပသို႕ ယူေဆာင္ ေရာင္းခ်ခဲ႕တာေၾကာင္႕ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္.. အေကာင္းဆံုး တာကိြဳက္စ္ကို အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္.. တာကြိဳက္စ္ကို ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၏ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရျပီး ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႕ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါတယ္.. ထူးျခားသည္မွာ တာကိြဳက္ေက်ာက္သည္ အဖိုးတန္ေသာ အလင္းပိတ္ ေက်ာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး အေရာင္မွာ အစိမ္းေဖ်ာ႕မွ အစိမ္းရင္႕ရင္႕၊ အျပာေဖ်ာ႕မွ အျပာရင္႕ရင္႕အထိ ေပါင္းစပ္ထားတတ္ပါတယ္.. အမ်ားအားျဖင္႕ တာကိြဳက္စ္ေက်ာက္မွာ အစိမ္းေရာင္ ရွိတတ္ေသာ္လည္း အျပာေရာင္ တာကိြဳက္စ္မွာ တန္ဖိုးျမင္႕မားပါတယ္.. တာကြိဳက္စ္သည္ ကၽြတ္ဆတ္ေသာေၾကာင္႕ က်ိဳးပဲ႕ ပ်က္စီးလြယ္သည္႕သေဘာ ရွိျပီး အပူဒဏ္၊ ဆီ၊ ေနေရာင္၊ အစိုဓတ္၊ ေခၽြး၊ ေရေမႊး၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင္႕ အလြန္အမင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ အေရာင္အဆင္း ေျပာင္းလဲ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။
တာကိြဳက္စ္ေက်ာက္သည္
၁. ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း၊ လံုးျခံဳစိတ္ခ်ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းတို႕ကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
၂. ဥပေစၧဒကကံ က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ ေဘးဒဏ္ တို႕မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
၃. အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ခု က်ေရာက္ခါနီးပါက အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း
၄. စိတ္၀ိဥာဏ္ကုိ သန္႕ရွင္း ၾကည္လင္ေစျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈတိုးပြားေစျခင္း၊ ပညာဥာဏ္ၾကီးမားျခင္း၊ နားလည္စာနာစိတ္၊ ကရုဏာစိတ္ တိုးပြားျခင္း
၅. အေဆာင္လက္ဖြဲ႕၊ ပီယေဆးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
၆.စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစျခင္း စသည္႕ အစြမ္းသတၱိမ်ား ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံၾကပါတယ္။

Credit - Original Writer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...