လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ ...

ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္း


ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းဘြဲ႔ ရထားသည့္ မိေက်ာင္းႀကီး ေသဆံုးသြားသျဖင့္ ယခုအခါ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ မိေက်ာင္းႀကီးအား ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားကိ္ု ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည့္ Guinness Book မွတ္တမ္းဝင္ အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းႀကီး “လိုေလာင္း” သည္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဘြဲ႔ရ မိေက်ာင္းႀကီးသည္ အေလးခ်ိန္ တစ္တန္ေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ အရွည္မွာ ၆ ဒသမ ၁၇ မီတာရွိ သည္။ လိုေလာင္း ေသဆံုးသြားသျဖင့္ အရွည္ ၅ ဒသမ ၅ မီတာရွိသည့္ ကက္ဆီးယပ္စ္ မိေက်ာင္းႀကီးမွာ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရငံ မိေက်ာင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ကြင္းစလန္ ရွိ မိေက်ာင္းဥယ်ာဥ္တြင္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိေက်ာင္းႀကီးလည္းျဖစ္သည္။
ကက္ဆီးယပ္စ္ကို ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္းဘြဲ႔ ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိေက်ာင္းျပခန္းမွ လုပ္သား ေဘလီကရစ္ က “ခုဆိုရင္ ကက္ဆီးယပ္စ္က ဘုရင္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီ၊ သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ေသၿပီး သူဘုရင္ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သလို၊ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ဝမ္းသာစရာသတင္းပဲ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Maukkha

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...